Socioekonomske značilnosti prebivalstva, Slovenija, 1. januar 2018

V 2018 delež prebivalcev Slovenije s terciarno izobrazbo za 0,5 odstotne točke višji kot leta 2017

1. januarja 2018 je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, 30 % upokojencev. Število aktivnih prebivalcev se je v primerjavi z letom 2017 povečalo, delež višje- in visokošolsko izobraženih prebivalcev pa je dosegel skoraj 24 %.

  • 20.12.2018
  • |
  • končni podatki

Več aktivnih prebivalcev kot leto prej

Po podatkih Statističnega urada RS se je število aktivnih prebivalcev (to so zaposleni in brezposelni skupaj) v letu 2017 povečalo za približno 9.500, na 963.141. Zaposleni so 1. januarja 2018 predstavljali 91 % vseh aktivnih prebivalcev (približno 1,6 odstotne točke več kot leto prej).

Število upokojencev med prebivalci Slovenije se v letu 2017 nekoliko znižalo in 1. januarja 2018 jih je bilo 532.186. Med neaktivnimi prebivalci, starimi 15 ali več let (to so upokojenci, učenci, dijaki in študenti ter drugi), so predstavljali dve tretjini (67 %). Število učencev, dijakov in študentov se je zmanjšalo skupaj za približno 5.400. Število drugih neaktivnih se je znižalo za približno 3.100.


Bolje izobraženi

1. januarja 2018 je imela Slovenija 416.264 prebivalcev s končano višjo ali visoko šolo. Delež prebivalcev Slovenije s terciarno izobrazbo se je v letu 2017 povečal za 0,5 odstotne točke.

Skupaj je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, takih, ki so imeli končano največ osnovno šolo, 419.278. Število prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo se je v letu 2017 zmanjšalo, in sicer deloma zato, ker mladi večinoma nadaljujejo šolanje na višji stopnji, deloma zato, ker so imeli zelo pogosto táko izobrazbo prebivalci, ki so v letu 2017 umrli. Med prebivalci, starimi 65 ali več let, je bilo 1. januarja 2018 osnovnošolsko ali nižje izobraženih 41 %, med prebivalci, starimi 25–49 let pa je delež takih znašal 9 %.


Izobrazba zaposlenih višja od izobrazbe brezposelnih, izobrazba upokojenk nižja od izobrazbe upokojencev

Med zaposlenimi je bilo takih s terciarno izobrazbo 35 %. Med brezposelnimi pa je bilo takih 20 %. Delež srednješolsko izobraženih je bil v obeh skupinah nekaj manj kot 60 %. Temu ustrezno je bilo med brezposelnimi precej več prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo: 22 %; med zaposlenimi je bilo takih 9 %.

Med upokojenci je bilo za 39 % takih, ki so imeli osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. Zaradi specifične sestave te skupine prebivalcev (ker visoko starost doživi več žensk kot moških) je bilo med upokojenci več žensk z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (48 %) kot moških (26 %). Še najmanjša je bila razlika v izobrazbi med spoloma med upokojenci s terciarno izobrazbo; teh pa je bilo sicer sorazmerno malo (približno 12 %) in so bili večinoma mlajši od 75 let.

Prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, Slovenija, 1. januar 2018
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
število%
Skupaj1.756.203867.258888.945100,0100,0100,0
Osnovnošolska ali manj419.278169.101250.17723,919,528,1
  brez izobrazbe4.0221.6052.4170,20,20,3
  nepopolna osnovnošolska50.19218.75831.4342,92,23,5
  osnovnošolska365.064148.738216.32620,817,224,3
Srednješolska920.661524.731395.93052,460,544,5
  nižja poklicna ipd.27.31516.22211.0931,61,91,2
  srednja poklicna ipd.364.799236.214128.58520,827,214,5
  srednja strokovna, srednja splošna528.547272.295256.25230,131,428,8
Višješolska, visokošolska416.264173.426242.83823,720,027,3
  višješolska (prejšnja), višja strokovna93.59141.73251.8595,34,85,8
  visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.101.16238.88562.2775,84,57,0
  visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.185.71975.148110.57110,68,712,4
  magisterij znanosti (prejšnji) ipd.23.07910.36712.7121,31,21,4
  doktorat znanosti12.7137.2945.4190,70,80,6
Vir: SURS
Prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti in spolu, Slovenija, 1. januar 2018
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
število%
Skupaj1.756.203867.258888.945100,0100,0100,0
Aktivni963.141517.734445.40754,859,750,1
  zaposleni875.484474.078401.40649,954,745,2
  brezposelni87.65743.65644.0015,05,04,9
Neaktivni793.062349.524443.53845,240,349,9
  učenci in dijaki81.69442.39639.2984,74,94,4
  študenti70.91629.50941.4074,03,44,7
  upokojenci532.186229.062303.12430,326,434,1
  drugi neaktivni108.26648.55759.7096,25,66,7
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.