Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, oktober 2018

Izvoz in uvoz v oktobru 2018 višja kot v oktobru 2017

Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do oktobra 2018 višja kot v istem obdobju 2017, izvoz za 9,8 %, uvoz pa za 11,7 %.

  • 10.12.2018
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v oktobru 2018 do zdaj najvišja v tem letu

Izvoz v oktobru 2018 je znašal 2,88 milijarde EUR in je bil za 10,5 % višji kot izvoz v oktobru 2017, uvoz pa je znašal 2,94 milijarde EUR in je bil za 19,2 % višji od uvoza v oktobru 2017. Vrednosti obeh, tako uvoza kot izvoza, sta bili v oktobru 2018 najvišji v tem letu in tudi v vseh mesecih zadnjih let. Glede na mesečno povprečje izvoza in uvoza v letu 2017 je bil izvoz v oktobru 2018 višji za 22,3 %, uvoz pa za 27,8 %.

Pokritost uvoza z izvozom je bila v oktobru 2018 98,0-odstotna, primanjkljaj pa je znašal 59,3 milijona EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je bil predvsem posledica večjega uvoza iz držav, ki niso članice EU.

V oktobru 2018 primanjkljaj v blagovni menjavi z obema skupinama držav

Z državami članicami EU je Slovenija v oktobru 2018 ustvarila skoraj štiri petine celotne blagovne menjave, natančneje 78,0 % vrednosti vsega izvoza blaga in 76,5 % vrednosti vsega uvoza blaga. V te države je Slovenija v oktobru 2018 izvozila za 2,25 milijarde EUR blaga (ali za 12,5 % več kot v oktobru 2017), od tam pa ga je uvozila za 2,25 milijarde EUR (ali za 13,0 % več kot v oktobru 2017). Primanjkljaj, ustvarjen v oktobru 2018 v blagovni menjavi s temi državami, je znašal 1,5 milijona EUR.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v oktobru 2018 izvozila za 634,6 milijona EUR blaga (ali za 3,9 % več kot v oktobru 2017), od tam pa ga je uvozila za 692,3 milijona EUR (ali za 44,7 % več kot v oktobru 2017). Oktobrski primanjkljaj v blagovni menjavi s temi državami je znašal 57,8 milijona EUR.

Izvoz in uvoz od januarja do oktobra 2018 višja kot v istem obdobju 2017

Slovenija je v prvih desetih mesecih leta 2018 izvozila za 25,8 milijarde EUR blaga, uvozila pa za 25,4 milijarde EUR. Izvoz v prvih desetih mesecih leta 2018 je bil za 9,8 % višji kot v istem obdobju 2017, uvoz pa za 11,7 %. Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 390,1 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila v tem desetmesečnem obdobju 101,5-odstotna. 

Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
X 2018I–X 2018X 2018
X 2017
I–X 2018
I–X 2017
1.000 EURindeks
Izvoz2.880.88525.813.620110,5109,8
EU-282.246.33420.006.320112,5110,7
države nečlanice EU634.5515.807.300103,9107,0
Uvoz2.940.15425.423.503119,2111,7
EU-282.247.85220.003.193113,0109,6
države nečlanice EU692.3025.420.311144,7120,2
Trgovinska bilanca-59.269390.117-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %98,0101,5-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2018 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni junija 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.