Indeks stroškov dela, Slovenija, 3. četrtletje 2018

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 3. četrtletju 2018 za 1,8 % višji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2018 za 1,8 % višji kot v tretjem četrtletju 2017.

  • 6.12.2018
  • |
  • začasni podatki

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro za 1,8 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2018 po začasnih podatkih povprečno za 1,8 % višji kot v tretjem četrtletju 2017, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 2,2 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v dejavnosti gostinstvo
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v tretjem četrtletju 2018 glede na tretje četrtletje 2017 najizraziteje znižali v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 4,9 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,5 %), najizraziteje zvišali pa v dejavnosti gostinstvo (za 11,4 %) in v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (za 9,4 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v drugem četrtletju 2018 za 2,8 % višji kot pred enim letom
Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 3. 12. 2018) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v drugem četrtletju 2018 v vseh državah članicah EU višji kot v drugem četrtletju 2017 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 13,8 %) in v Latviji (za 11,5 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 2,8 %; v Sloveniji so bili višji za 3,5 %.

Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Vir: SURS
Indeks stroškov dela, Slovenija
201620172018
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III100,7102,7104,8
IV–VI101,5105,3103,5
VII–IX103,7106,9101,8
X–XII106,2105,3
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja kot tudi izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.