Cene energentov, Slovenija, 3. četrtletje 2018

Cene električne energije za gospodinjstva v tretjem četrtletju 2018 za 2 % višje kot v prejšnjem četrtletju

Povprečna cena električne energije za gospodinjstva je v tretjem četrtletju 2018 znašala 0,17 EUR/kWh, to je za 2 % več kot v drugem četrtletju 2018.

  • 5.12.2018
  • |
  • začasni podatki

V tretjem četrtletju 2018 je bila povprečna cena električne energije glede na drugo četrtletje 2018 tako za gospodinjske kot tudi za negospodinjske odjemalce za 2 % višja. Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je znašala 0,17 EUR/kWh, povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa 0,08 EUR/kWh.

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce se je v tretjem četrtletju 2018 glede na drugo četrtletje 2018 znižala za 3 % in je znašala 0,05 EUR/kWh, povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa se je v tretjem četrtletju 2018 glede na drugo četrtletje 2018 povišala za 5 %; znašala je 0,03 EUR/kWh.

Cene električne energije, Slovenija
Cene električne energije, Slovenija
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo.
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki za 3. četrtletje 2018 bodo postali končni najkasneje čez tri mesece.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.