Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, november 2018

Letna rast cen v novembru 2018 2,0-odstotna, mesečna pa 0,1-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni zvišale povprečno za 2,0 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. Storitve so se v letu dni podražile za 2,7, blago pa za 1,7 %. Letno inflacijo so višali predvsem dražji naftni derivati in drugi energenti.

  • 30.11.2018
  • |
  • končni podatki

V novembru na letni ravni 2,0-odstotna inflacija

V novembru 2018 smo imeli na letni ravni 2,0-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 1,2-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 1,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,3-odstotna).

Cene storitev so se v enem letu v povprečju zvišale za 2,7 %, cene blaga pa za 1,7 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,2 %, medtem ko so se cene trajnega in poltrajnega blaga znižale za 2,3 % oz. 0,4 %.

Letno inflacijo so v novembru 2018 najbolj, za 0,5 odstotne točke, višali dražji naftni derivati. Tekoča goriva so se podražila za 21,3 %, dizelsko gorivo za 11,1 % in bencin za 4,3 %. 0,4 odstotne točke so k skupni inflaciji prispevali dražji električna energija (za 3,3 %), plin (za 6,7 %), trda goriva (za 13,1 %) in toplotna energija (za 15,7 %). Višje cene hrane (za 2,0 %) so inflacijo zvišale še za 0,3 odstotne točke.

Letno inflacijo so na drugi strani blažile nižje cene oblačil (za 2,8 %) in avtomobilov (za 4,0 %); vsaka skupina jo je znižala za 0,2 odstotne točke. 

 
Cene na mesečni ravni v povprečju višje za 0,1 %
  
Cene življenjskih potrebščin so bile v novembru 2018 v povprečju za 0,1 % višje kot v oktobru 2018.

Dražili so se predvsem oblačila in obutev (za 0,8 %), električna energija, plin in druga goriva (za 0,9 %), stanovanjska in gospodinjska oprema ter tekoče vzdrževanje stanovanj (prav tako za 0,9 %), oprema za šport (za 20,9 %); skupaj s preostalimi novembrskimi podražitvami so vsaka od navedenih skupin prispevale k mesečni inflaciji po 0,1 odstotne točke.

Na drugi strani so mesečno inflacijo nižali cenejše sadje (za 3,1 %), bencin (za 2,5 %), počitniški paketi (za 1,6 %) in nastanitvene storitve (za 3,2 %); vsaka od navedenih skupin jo je znižala za 0,1 odstotne točke. 


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v novembru 2018 2,1-odstotna (v novembru 2017 je bila 1,4-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 2,0-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,4-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,1-odstotna.

V novembru 2018 so se storitve na letni ravni podražile za 2,6 %, blago pa za 1,9 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,5 %, trajno in poltrajno blago pa sta se pocenili za 2,3 % oz. 1,0 %.


Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v oktobru 2018 v državah članicah EMU 2,2-odstotna (v septembru 2018 je bila 2,1-odstotna). V državah članicah EU je bila prav tako 2,2-odstotna (v septembru 2018 je bila 2,1-odstotna). Najnižja je bila na Danskem (0,7-odstotna), najvišja pa v Estoniji (4,5-odstotna); v Sloveniji je bila 2,3-odstotna. 


 

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
XI 18
XI 17
XI 18
X 18 
XI 18 
XII 17
I–XI 18
I–XI 17
XI 18–XII 17
XI 17–XII 16
XI 18
Ø 15 
Skupaj102,0100,1102,0101,8101,8104,06
01 Hrana in brezalkoholne pijače101,999,4101,4102,9102,9105,52
02 Alkoholne pijače in tobak100,999,8101,0101,9102,0104,33
03 Oblačila in obutev99,0100,8102,199,199,3105,85
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo105,5100,4105,0104,0103,9108,47
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj101,4100,9100,6100,8100,7101,63
06 Zdravstvo101,3100,4101,3101,3101,2102,72
07 Prevoz101,0100,3100,9100,9101,099,58
08 Komunikacije101,299,8101,5100,099,8103,67
09 Rekreacija in kultura103,0100,2102,9101,2101,1101,60
10 Izobraževanje101,8100,0101,8103,7103,7105,93
11 Restavracije in hoteli102,799,2102,6102,6102,5105,88
12 Raznovrstno blago in storitve101,9100,2101,8101,7101,7105,08
  Blago101,7100,2101,8101,6101,6103,45
  Storitve102,799,8102,5102,1102,1105,39
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
XI 18
XI 17
XI 18
X 18 
XI 18 
XII 17
I–XI 18
I–XI 17
XI 18–XII 17
XI 17–XII 16
XI 181)
Ø 15 
Skupaj2,10,12,12,02,0104,31
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,1-0,51,52,82,9105,26
02 Alkoholne pijače in tobak0,7-0,10,71,71,8104,21
03 Oblačila in obutev-2,10,71,0-1,2-1,1104,65
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo6,20,45,74,64,5109,49
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj1,20,80,70,10,1100,16
06 Zdravstvo2,20,62,22,01,8103,44
07 Prevoz1,90,41,51,71,8101,20
08 Komunikacije1,4-0,31,70,70,5104,12
09 Rekreacija in kultura2,70,22,41,51,6102,76
10 Izobraževanje1,7-0,11,73,33,3105,58
11 Restavracije in hoteli3,0-0,62,82,82,7106,36
12 Raznovrstno blago in storitve1,20,21,21,21,2104,73
  Blago1,90,21,81,81,8103,28
  Storitve2,6-0,12,42,42,3106,12
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.