Poslovne tendence, Slovenija, november 2018

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji, v trgovini na drobno in predelovalnih dejavnostih nižji

Vrednost kazalnika zaupanja je bila novembra 2018 v gradbeništvu višja, v trgovini na drobno in v predelovalnih dejavnostih nižja, v storitvenih dejavnostih pa enaka kot v prejšnjem mesecu.

  • 26. 11. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila novembra 2018 za 3 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu in za 7 odstotnih točk nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta. Od dolgoletnega povprečja pa je bila za 7 odstotnih točk višja.

Na mesečni ravni se je poslabšala predvsem zaradi padca vrednosti kazalnika pričakovana proizvodnja (za 14 odstotnih točk). Vrednost kazalnika zaloge končnih izdelkov se ni spremenila, vrednost kazalnika skupna naročila pa se je zvišala (za 6 odstotnih točk).

Investicijska vlaganja v 2018 za 17 % višja kot v 2017

V letu 2018 je vlagalo sredstva 97 % podjetij v predelovalnih dejavnostih in v teh podjetjih so bila investicijska vlaganja v povprečju za 17 % višja kot v letu 2017.

Največ podjetij je vlagalo sredstva v zamenjavo stare opreme (33 % podjetij), sledila so podjetja, ki so vlagala v razširitev zmogljivosti (takih je bilo 29 %), in tista, ki so vlagala v avtomatizacijo in mehanizacijo (24 % podjetij).
Tudi v letu 2019 naj bi največ podjetij vlagalo v zamenjavo stare opreme (32 % podjetij), nato v razširitev zmogljivosti (29 % podjetij), v avtomatizacijo in mehanizacijo (26 % podjetij) in v drugo (13 % podjetij). Na vlaganja v letu 2018 so spodbudno vplivali povpraševanje, razpoložljivost finančnih virov ali dobiček ter tehnični dejavniki. Isti dejavniki naj bi spodbudno vplivali tudi na vlaganja v letu 2019.

Vrednost kazalnika sedanje poslovno stanje je bila novembra 2018 za 1 odstotno točko nižja kot aprila 2018, vrednost kazalnika pričakovano poslovno stanje v naslednjih 6 mesecih pa za 13 odstotnih točk nižja kot aprila 2018.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila novembra 2018 za 9 odstotnih točk nižja kot oktobra 2018 in za 21 odstotnih točk nižja kot novembra 2017 ter za 2 odstotni točki nižja od dolgoletnega povprečja.

Na poslabšanje kazalnika zaupanja je najbolj vplival kazalnik prodaja. Poslabšala sta se tudi kazalnika pričakovana prodaja in pričakovana skupna nabava, medtem ko so se kazalniki pričakovane prodajne cene, pričakovani poslovni položaj, pričakovano zaposlovanje in obseg zalog izboljšali.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečni ravni višji že drugič zapored

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v novembru 2018 višja v vseh treh primerjavah: glede na oktober 2018 za 5 odstotnih točk, glede na november 2017 za 10 odstotnih točk in glede na dolgoletno povprečje za 40 odstotnih točk.

Vrednost tega kazalnika je bila na mesečni ravni tokrat višja že drugi mesec zapored. Najbolj se je izboljšala zaradi kazalnika pričakovano zaposlovanje (za 8 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih se glede na oktober 2018 ni spremenila, glede na november 2017 je bila za 6 odstotnih točk nižja, glede na dolgoletno povprečje pa za 13 odstotnih točk višja.

Kazalniki pričakovane prodajne cene, pričakovano zaposlovanje in povpraševanje so se poslabšali, kazalnika zaposlovanje in poslovni položaj sta se izboljšala, vrednost kazalnika pričakovano povpraševanje pa je bila enaka vrednosti iz prejšnjega meseca.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2018
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.