Povprečne mesečne plače, podrobni podatki, Slovenija, september 2018

Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Povprečna plača v Sloveniji za september 2018

V podatkovni bazi SI-STAT so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni plači v Sloveniji za september 2018. Objavljamo tudi novo tabelo s podatki o oceni števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače.

  • 26.11.2018
  • |
  • končni podatki

Na voljo končni in obenem podrobni podatki o povprečni plači za september 2018
Podatki o povprečni plači za september 2018, ki so bili kot začasni že objavljeni v Prvi objavi dne 15. 11. 2018, so zdaj kot končni in obenem podrobneje razčlenjeni (po statističnih regijah, upravnih enotah, občinah in dejavnostih) objavljeni še v podatkovni bazi SI-STAT. Tam objavljamo tudi podatke o povprečnih mesečnih plačah oseb, zaposlenih po kolektivnih in individualnih pogodbah, in podatke o oceni števila zaposlenih oseb, ki so prejele plačo na ravni minimalne plače (oboje le za zaposlene pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki).

Na voljo so tudi podatki o oceni števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače
Obveščamo vas, da so v podatkovni bazi SI-STAT na voljo tudi podatki o oceni števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače. 

Nova tabela z naslovom Ocena števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače, po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, mesečno vsebuje podatke o številu opazovanih enot v sestavi proračunskih uporabnikov in podatke o oceni števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače. Omenjeni podatki so na voljo za obdobje od novembra 2015 do septembra 2018 (za vse ravni klasifikacije SKD 2008).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.