Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, september 2018

Vrednost opravljenih gradbenih del za 1,2 % nižja kot v avgustu 2018 in za 25,7 % višja kot v septembru 2017

Vrednost v septembru 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 1,2 % nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 25,7 % višja od vrednosti del, opravljenih v septembru 2017.

  • 15. 11. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v septembru 2018 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v septembru 2018 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v avgustu 2018, in sicer za 1,2 %. Vrednost opravljenih gradbenih del se je tako v primerjavi s prejšnjim mesecem po zvišanjih v zadnjih dveh zaporednih mesecih tokrat znižala. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja za 7,9 %, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila nižja, in sicer za 5,6 %. 

Vrednost v septembru 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v septembru 2017
 

Vrednost v septembru 2018 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 25,7 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 26,9 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 25,7 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del, opravljenih od januarja do septembra, višja kot v istem obdobju leta 2017
 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih devetih mesecih leta 2018, je bila za 21,8 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 23,2 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 21,2 %. 

Vrednost v septembru 2018 opravljenih gradbenih del višja od povprečja za leto 2015


Vrednost v septembru 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 19,3 % višja od povprečja za leto 2015. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila od povprečja za leto 2015 višja za 55,4 %, vrednost teh del na gradbenih inženirskih objektih pa za 6,0 %.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
IX 2018
VIII 2018 
IX 2018
IX 2017
I–IX 2018
I–IX 2017
IX 2018
 Ø 2015 
Gradbeništvo98,8125,7121,8119,3
  stavbe107,9126,9123,2155,4
  gradbeni inženirski objekti94,4125,7121,2106,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje tri mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.