Spletna prodaja, Slovenija, 2017

S spletno prodajo se je v 2017 ukvarjalo 21 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi

V 2017 je del prihodka ustvarilo s spletno prodajo izdelkov ali storitev 21 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. Med podjetji v gostinskih nastanitvenih dejavnostih je bilo takih podjetij 90 %, med podjetji v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil pa 35 %.

  • 7. 11. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Delež 16–74-letnikov, ki so v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem opravili vsaj en spletni nakup, se je v zadnjih 10 letih več kot podvojil. V letu 2018 je znašal že 51 %. Podjetja se spremembam v nakupovalnih navadah prebivalcev hitro prilagajajo. Pri spletni prodaji imajo več možnosti: lahko prodajajo prek lastne spletne strani ali prek spletne strani matičnega podjetja, prek mobilnih aplikacij, prek ekstraneta ali prek e-tržnic, tj. spletnih strani, ki jih za prodajo izdelkov ali nudenje storitev uporablja več podjetij (npr. platforma za spletne rezervacije).   

Med srednje velikimi podjetji skoraj četrtina spletnih prodajalcev

V letu 2017 je del svojega prihodka ustvarilo s prodajo izdelkov ali storitev prek spleta ali je prek spletnih strani prejemalo naročila ali rezervacije 21 % podjetij od vseh z vsaj 10 zaposlenimi (v 2016: 20 %). V zadnjih desetih letih se je število podjetij s spletno prodajo med vsemi podjetji z vsaj 10 zaposlenimi povečalo za 164 %.

Med malimi podjetji (glede na število zaposlenih oseb) je bilo takih, ki so se ukvarjala s spletno prodajo, 20 % (prav toliko jih je bilo tudi v letu 2016), med srednje velikimi 23 % (v 2016: 18 %) in med velikimi 31 % (v 2016: 30 %).

68 % podjetij s spletno prodajo je prejemalo naročila ali rezervacije od fizičnih oseb, 64 % pa od drugih podjetij ali javnih ustanov. 92 % jih je prejemalo naročila ali rezervacije iz Slovenije, 49 % iz drugih držav članic EU, 21 % pa iz drugih držav.

E-tržnice pomembne za podjetja v gostinskih nastanitvenih dejavnostih

V letu 2017 je opravljalo spletno prodajo prek lastne spletne strani ali prek spletne strani matičnega podjetja, prek mobilnih aplikacij, prek ekstraneta 14 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi (v 2016: 13 %).

Spletno prodajo prek e-tržnic, tj. prodajo prek spletnih strani (platform), ki jih za spletno prodajo izdelkov ali nudenje storitev uporablja več podjetij, npr. prek Bookinga, Amazona, eBaya, je opravljalo 9 % podjetij (to je enako kot v letu 2016).

2 % podjetij sta tako kot v letu 2017 opravljala spletno prodajo na oba načina hkrati, prek lastne spletne strani in prek e-tržnic.

Delež podjetij, ki so opravljala spletno prodajo prek e-tržnic, tj. prek platform za oddajo spletnih rezervacij, je najvišji med podjetji v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (po SKD 2008: I 55); v 2017 je znašal 88 %. Sledila so podjetja v dejavnosti promet in skladiščenje (po SKD 2008: H 49–53); med temi je delež takih, ki so del svojega prihodka ustvarila s prodajo prek e-tržnice (npr. prek prevozniške platforme Timocom), znašal 47 %.

Več kot četrtina prihodka od spletne prodaje ustvarjena s prodajo fizičnim osebam

Podjetja so s spletno prodajo v letu 2017 ustvarila 2,4 % celotne vrednosti v tem letu ustvarjenega prihodka (brez DDV) ali okoli 1.805 milijonov EUR.

72 % del navedenega prihodka so ustvarila s spletno prodajo drugim podjetjem ali javnim ustanovam, 28 % pa s spletno prodajo fizičnim osebam.

78 % tega prihodka so ustvarila s spletno prodajo prek lastne spletne strani ali spletne strani matičnega podjetja, mobilnih aplikacij ali prek ekstraneta, 22 % pa prek e-tržnic.

48 % tega prihodka so ustvarila s spletno prodajo v druge države članice EU, 44 % s spletno prodajo v Sloveniji in 8 % s spletno prodajo v druge države.

V gostinskih nastanitvenih dejavnostih in v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil je spletna prodaja zelo pomembna

V letu 2017 je prejemalo naročila, rezervacije prek spletnih strani 90 % podjetji v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (po SKD 2008: I 55) z vsaj 10 zaposlenimi; ta podjetja so s spletno prodajo ustvarila 14,7 % celotne vrednosti svojega prihodka (brez DDV). Večji del tega prihodka so ustvarila s spletno prodajo prek e-tržnic (75 %), preostalo (25 %) pa prek lastnih spletnih strani.

Od podjetij v dejavnosti trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil (po SKD 2008: G 45–47) z vsaj 10 zaposlenimi je v letu 2017 prodajalo prek spleta 35 %. Ta podjetja so s spletno prodajo ustvarila 1,3 % celotne vrednosti svojega prihodka (brez DDV) ali okoli 365 milijonov EUR. 60 % tega prihodka so ustvarila s spletno prodajo drugim podjetjem ali javnim ustanovam, 40 % pa s spletno prodajo fizičnim osebam.

Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi s spletno prodajo, Slovenija, 2008–2017
Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi s spletno prodajo, Slovenija, 2008–2017
Vir: SURS
Podjetja, ki so ustvarila del svojega prihodka s spletno prodajo, Slovenija, 2017
10 ali več
zaposlenih
10–49
zaposlenih
50–249
zaposlenih
250 ali več
zaposlenih
%
Spletna prodaja21202331
Spletna prodaja prek lastne spletne strani14121829
Spletna prodaja prek e-tržnic9998
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki so ocene, pridobljene z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja podjetja z vsaj 10 zaposlenimi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.