Spletno nakupovanje, Slovenija, 2018

Prek spleta nakupovalo več kot polovica oseb, starih 16–74 let

Spletni nakup je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem opravilo 51 % oseb, starih 16–74 let. Spletno nakupovanje narašča med osebami v vseh starostnih skupinah. Več kot tri četrtine e-kupcev je nakupovalo pri spletnih trgovcih iz Slovenije.

  • 7. 11. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Internet je v zadnjih 12 mesecih pred anektiranjem v 1. četrtletju 2018 uporabljalo 81 % oseb, starih 16–74 let, med drugim tudi za spletno nakupovanje. Spletno nakupovanje je preprosto in hitro, ni nam več treba tekati po trgovinah, izdelke ali storitve pa lahko nakupujemo prek spleta tudi zunaj meja Slovenije. Pomembnosti spletnega nakupovanja se zavedajo tudi podjetja, saj jim tak način prodajanja izdelkov in storitev lahko omogoči dostop do novih trgov. V letu 2017 je del svojega prihodka ustvarilo s spletno prodajo 21 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi.

V zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem opravilo najmanj en spletni nakup več kot polovica 16–74-letnikov

V zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem (od aprila 2017 do marca 2018) je opravilo spletni nakup (tj. naročilo ali kupilo izdelek ali storitev prek spleta) 51 % oseb, starih 16–74 let (v 2017: 46 %), od tega 53 % moških in 48 % žensk (v 2017: 45 % moških in 47 % žensk). Delež oseb, ki so opravile spletni nakup, se je v tem obdobju v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta povečal v vseh starostnih skupinah. Prek spleta so v največjem odstotku nakupovali 25–34-letniki (77 %), sledili so 16–24-letniki (71 %), 35–44-letniki (66 %), 45–54-letniki (50 %), 55–64-letniki (26 %) in 65–74-letniki (17 %).

Delež 16–74-letnikov, ki so v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem opravili spletni nakup, se je v zadnjih 10 letih več kot podvojil.

Oblačila in dobrine za vsakdanjo uporabo kupujejo prek spleta v večjem odstotku ženske, dobrine za gospodinjstvo ter računalniško ali elektronsko opremo pa v večjem odstotku moški

Tudi tokrat je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem (tako kot v prejšnjem letu) največ e-kupcev, starih 16–74 let, nakupovalo prek spleta oblačila, športno opremo ali obutev, in sicer 46 % (od tega 39 % moških in 55 % žensk). 35 % jih je kupovalo dobrine za gospodinjstvo, npr. belo tehniko, pohištvo (44 % moških in 25 % žensk), 21 % dobrine za vsakdanjo uporabo, npr. hrano, kozmetiko (14 % moških in 29 % žensk), 16 % zdravila, prehranska dopolnila, npr. vitamine (11 % moških in 20 % žensk), 15 % računalniško strojno opremo (23 % moških in 6 % žensk), 13 % elektronsko opremo (19 % moških in 7 % žensk) ali knjige, revije, časopise v tiskani ali elektronski obliki (11 % moških in 16 % žensk).  

Počitniške aranžmaje ali nastanitve, npr. v hotelu, apartmaju, je prek spleta rezerviralo 32 % e-kupcev (27 % moških in 37 % žensk), 23 % jih je prek spleta kupilo vstopnice za različne prireditve, npr. koncerte, kino (21 % moških in 25 % žensk), in 13 % jih je prek spleta kupilo letalske karte, najelo ali organiziralo prevoz (14 % moških in 13 % žensk).

Pri spletnih prodajalcih iz tujine so v večjem odstotku nakupovali moški kot ženske

Tako kot v istem obdobju prejšnjega leta je večina e-kupcev v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem opravila nakup pri spletnih prodajalcih iz Slovenije (76 %; v 2017: 77 %). Glede na isto obdobje prejšnjega leta se je delež nakupov pri spletnih prodajalcih iz drugih držav članic EU zmanjšal (43 %; v 2017: 48 %), delež nakupov pri spletnih prodajalcih iz držav zunaj EU pa povečal (31 %; v 2017: 28 %). Nekaj e-kupcem (2 %) država spletnega prodajalca, pri katerem so kupovali, ni bila znana.

Pri spletnih prodajalcih v drugih državah članicah EU so nakupovali v večjem odstotku moški (47 %) kakor ženske (38 %), prav tako tudi v državah zunaj EU (moški: 35 %; ženske: 27 %). Pri spletnih prodajalcih v Sloveniji je e-nakupe opravilo 80 % žensk in 72 % moških.

Število in ocenjena vrednost spletnih nakupov, opravljenih v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem

Moški opravili v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem več spletnih nakupov kot ženske

Prek spleta je v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem nakupovalo 39 % 16–74-letnikov (v 2017: 35 %); 51 % teh je opravilo po en ali dva spletna nakupa (v 2017: 47 %), 33 % po tri do pet (v 2017: 36 %),  9 % po šest do deset (v 2017: 12 %), 7 % pa po več kot deset spletnih nakupov (v 2017: 5 %).

Deleži e-kupcev glede na število spletnih nakupov po spolu so bili taki: po en do dva spletna nakupa je v tem obdobju opravilo 53 % žensk in 49 % moških, po tri do pet 31 % žensk in 35 % moških, po šest do deset 8 % žensk in 11 % moških in po več kot deset 8 % žensk in 6 % moških.

Največ spletnih nakupov v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem je bilo vrednih manj kot 50 EUR in od 50 do 99 EUR

Največ spletnih nakupov v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem, 31 %, je bilo skupaj vrednih manj kot 50 EUR ali od 50 do 99 EUR. 28 % e-nakupov je bilo vrednih od 100 do 499 EUR, 6 % od 500 do 999 EUR in 2 % več kot 1.000 EUR; nekaj e-kupcev (2 %) ni moglo oceniti vrednosti spletnih nakupov.

Deleži e-kupcev glede na ocenjeno vrednost e-nakupov po spolu pa so bili taki:  

Največ e-nakupov, ki so jih opravili moški, 31 %, je bilo vrednih od 50 do 99 EUR; 29 % e-nakupov moških je bilo vrednih manj kot 50 EUR, 27 % od 100 do 499 EUR, 8 % od 500 do 999 EUR in 3 % 1.000 EUR ali več.

Največ e-nakupov, ki so jih opravile ženske, 34 %, je bilo vrednih manj kot 50 EUR, 30 % spletnih nakupov žensk je bilo vrednih od 50 do 99 EUR ali od 100 do 499 EUR, 4 % od 500 do 999 EUR in 1 % 1.000 EUR ali več. 

METODOLOŠKO OPOZORILO
Raziskovanje se delno izvaja kot ena izmed aktivnosti tehnične podpore (Aktivnosti študij, vrednotenj in druge podlage, analize, strateški programski dokumenti) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, in sicer za cilj naložbe za rast in delovna mesta, katerih sofinancerja sta Kohezijski sklad Evropske unije in Republika Slovenija.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.