Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2018

Povprečna bruto plača za september 2018 za 2,2 % nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za september 2018 je znašala 1.632,88 EUR; od plače za avgust 2018 je bila nižja, nominalno za 2,2 %, realno pa za 2,6 %. Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od januarja do septembra 2018 pa se je v primerjavi s plačo za isto obdobje 2017 realno zvišala za 1,7 %.

  • 15.11.2018
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za september 2018 nižja od plače za avgust 2018
Povprečna plača za september 2018 je znašala 1.632,88 EUR bruto oz. 1.062,03 EUR neto; od plače za avgust 2018 je bila nižja, nominalno za 2,2 % (v bruto znesku) oz. za 1,9 % (v neto znesku), realno pa za 2,6 % (v bruto znesku) oz. za 2,3 % (v neto znesku).

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od januarja do septembra 2018 pa se je v primerjavi s plačo za isto obdobje 2017 zvišala, in sicer nominalno za 3,4 % oz. realno za 1,7 %.

Znižanje povprečne plače za september 2018 glede na plačo za avgust 2018 opaznejše v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za september 2018 je bila glede na plačo za avgust 2018 v obeh sektorjih nižja (v zasebnem sektorju za 2,4 %, v javnem sektorju za 1,1 %), glede na plačo za september 2017 pa v obeh sektorjih višja (v zasebnem sektorju za 2,5 %, v javnem sektorju pa za 0,3 %).

Znižanje povprečne plače najizrazitejše v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za september 2018 se je v primerjavi s plačo za prejšnji mesec znižala v večini dejavnosti, najizraziteje v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 12,3 %). Kljub temu je bila povprečna neto plača za september 2018 najvišja prav v tej dejavnosti (znašla je 1.450,71 EUR).

Napovedujemo objavo podatkov o oceni števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače
Obveščamo vas, da bomo 26. novembra 2018 hkrati z objavo podrobnih in končnih podatkov o povprečni plači v Sloveniji za september 2018 objavili v podatkovni bazi SI-STAT tudi novo tabelo s podatki o oceni števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače. Omenjeni podatki bodo na voljo za obdobje od novembra 2015 do septembra 2018 za vse ravni klasifikacije SKD 2008.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, september 2018
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, september 2018
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IX 2018Ø I-IX 2018Ø VII-IX 2018IX 2018
VIII 2018
IX 2018
IX 2017
Ø I-IX 2018
Ø I-IX 2017
EURindeks
Bruto1.632,881.655,831.651,0497,8101,8103,4
Javni sektor1.909,411.928,021.925,9798,9100,7103,1
  od tega sektor država1.927,061.918,601.924,22100,6100,4102,6
Zasebni sektor1.504,191.528,011.523,3397,2102,9104,0
Neto1.062,031.074,871.072,2098,1101,4102,9
Javni sektor1.230,801.241,841.240,6198,9100,3102,7
  od tega sektor država1.243,111.238,171.241,42100,5100,1102,2
Zasebni sektor983,49996,46993,9797,6102,5103,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za september 2018 bodo objavljeni 26. novembra 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.