Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, september 2018

V septembru 2018 odkupljenega za 3,4 % manj kravjega mleka kot v septembru 2017

S kmetijskih gospodarstev je bilo v septembru 2018 odkupljenega za 3,6 % manj kravjega mleka kot v mesecu pred tem. Mlekarne so precej zmanjšale proizvodnjo mlečnih izdelkov: smetane, fermentiranih mlečnih izdelkov in sira so proizvedle za 14 % do 15 % manj kot v prejšnjem mesecu.

  • 30.10.2018
  • |
  • začasni podatki

Odkupljenega manj mleka kot v septembru 2017
V septembru 2018 je bilo s kmetijskih gospodarstev odkupljenega okrog 44.700 ton kravjega mleka ali za 3,6 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 3,4 % manj kot v septembru 2017. To je bil že četrti mesec zapored, v katerem je bilo odkupljenega manj mleka kot v prejšnjem letu v istem mesecu. Posledično je bila tudi skupna količina mleka, odkupljenega v obdobju od januarja do septembra 2108, manjša kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer za 0,6 %.


V avgustu 2018 odkupljeno mleko vsebovalo 4,06 % maščob in 3,34 % beljakovin

Oba deleža sta bila precej višja kot v mleku, odkupljenem v prejšnjem mesecu, in hkrati nižja kot v mleku, odkupljenem v septembru 2017. 

Proizvodnja mlečnih izdelkov razen mleka v prahu precej manjša kot v prejšnjem mesecu
Sira, smetane in fermentiranih mlečnih izdelkov se je proizvedlo za od 14 % do 15 % manj, konzumnega mleka in masla pa za več kot 3 % manj kot v prejšnjem mesecu.

Proizvodnja mlečnih izdelkov manjša tudi glede na september 2017
Mlekarne so v primerjavi s proizvodnjo v lanskem septembru proizvedle za več kot 16 % manj masla, 15 % manj sira ter okrog 13 % manj konzumnega mleka in smetane. Le proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov je bila večja kot septembra 2017  (za skoraj 7 %).

Proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov in masla tudi od januarja do septembra 2018 večja, proizvodnja konzumnega mleka pa manjša kot v istem obdobju prejšnjega leta
Konzumnega mleka so mlekarne proizvedle za 5 % manj, mleka v prahu za več kot 8 % manj in sira za več kot 1 % manj kot v 2017 v tem obdobju. Fermentiranih mlečnih izdelkov in masla pa so proizvedle več kot v 2017 v istem obdobju, in sicer za skoraj 3 % oz. za 2 %. 

Mleko na mednarodnem trgu
Vabimo vas, da si ogledate tudi podatke na strani »EU Milk Market Observatory«; tam boste našli podatke o cenah in proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov v drugih državah. Mlekarne v EU so v osmih mesecih leta 2018 odkupile skupaj za 1,5 % več kravjega mleka kot v istem obdobju v 2017. Odkup mleka je bil v avgustu 2018 prvič nižji od odkupa v istem mesecu prejšnjega leta. Odkupna cena mleka v EU se je v septembru že četrti mesec zapored  zvišala in je znašala 0,343 EUR/kg.

Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
IX 17VIII 18IX 18I–IX 17I–IX 18 IX 18 
VIII 18
IX 18
IX 17
I–IX 18
I–IX 17
toneindeks
Skupaj46.28946.38044.724439.055436.55996,496,699,4
  slovenske mlekarne31.39732.62730.925298.615301.68894,898,5101,0
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
IX 17VIII 18IX 18I–IX 17I–IX 18 IX 18 
VIII 18
IX 18
IX 17
I–IX 18
I–IX 17
%indeks
Maščoba4,123,974,064,104,12102,398,5100,4
Beljakovine3,383,253,343,323,34102,898,8100,7
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
IX 17VIII 18IX 18I–IX 17I–IX 18 IX 18 
VIII 18
IX 18
IX 17
I–IX 18
I–IX 17
toneindeks
Konzumno mleko14.48812.98912.533133.998127.35896,586,595,0
Smetana1.0961.1019488.9768.99586,186,6100,2
Fermentirani mlečni izdelki3.2774.1143.50032.59733.46385,1106,8102,7
Mleko v prahuz--zz-24,691,6
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)2542202131.8051.84096,883,6101,9
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.4651.4481.24512.68212.53786,085,098,9
z statistično zaupno
- ni pojava
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2018 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni do 14. 2. 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.