Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, september 2018

Po glavni turistični sezoni v Sloveniji septembra zopet več kot 1,5 milijona turističnih prenočitev

V septembru 2018 smo našteli skoraj 586.000 prihodov turistov in skoraj 1,7 milijona njihovih prenočitev. Skoraj 80 % vseh turističnih prenočitev so ustvarili tuji turisti, med temi pa spet največ (16 % vseh prenočitev) nemški turisti.

  • 30. 10. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Več kot 343.000 prenočitev domačih in več kot 1,3 milijona prenočitev tujih turistov
V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v septembru 2018 zabeleženih skoraj 586.000 prihodov turistov in skoraj 1,7 milijona njihovih prenočitev. Prihodov domačih turistov je bilo skoraj 117.000, njihovih prenočitev pa več kot 343.000. Prihodov tujih turistov je bilo več kot 469.000, njihovih prenočitev pa več kot 1,3 milijona. Tuji turisti so v septembru ustvarili skoraj 80% vseh turističnih prenočitev.

Največkrat spet prenočili nemški turisti
Ključni trgi, od koder so k nam prihajali tuji turisti, ki so med tujimi turisti ustvarili v septembru 2018 pri nas največ prenočitev, so bili Nemčija (16 % prenočitev ali več kot 212.000), Italija (9 %), Avstrija (9 %), Združeno kraljestvo (5 %), Združene države (5 %) in druge azijske države (4 %).

V hotelih 55 % vseh turističnih prenočitev
Od vseh prenočitev v septembru 2018 jih je bilo več kot 900.000 ali 55 % ustvarjenih v hotelih, 13 % v apartmajskih in počitniških naseljih, 11 % prenočitev je bilo ustvarjenih v kampih, 5 % v zasebnih sobah, apartmajih in hišah ter 4 % v mladinskih hotelih.

V septembru Ljubljana po prenočitvah takoj za gorskimi občinami
Z vidika vrst turističnih občin je bilo v septembru 2018 ustvarjenih največ prenočitev turistov v gorskih občinah (27 % ali skoraj 445.000); sledile so jim občina Ljubljana (24 %), obmorske občine (19 %) in zdraviliške občine (16 %).

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in o prihodih in prenočitvah turistov po državah so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT. 
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, september 2018 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IX 2018
število
število
Skupaj585.6591.657.623
Domači116.619343.348
Tuji469.0401.314.275
  od tega
iz Nemčije77.344212.148
iz Italije41.748116.616
iz Avstrije38.905114.628
iz Združenega kraljestva21.82869.970
iz Združenih držav22.25959.798
iz drugih azijskih držav15.89748.874
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in glavnih vrstah nastanitvenih obratov, september 2018 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IX 2018
število
število
Skupaj585.6591.657.623
Vrste občin
  Zdraviliške občine72.257258.349
  Gorske občine193.726444.813
  Obmorske občine97.990322.697
  Ljubljana105.475396.142
  Mestne občine48.76498.612
  Druge občine67.447137.010
Vrste nastanitvenih objektov
  Hoteli296.002908.018
  Apartmajska in počitniška naselja71.584218.184
  Kampi65.028174.713
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše32.29784.527
  Mladinski hoteli31.03262.207
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki od januarja 2018 naprej niso neposredno primerljivi s podatki za referenčne mesece pred tem datumom. Mesečni podatki za obdobje do decembra 2017 so na voljo v arhivu. Podrobnejše metodološko opozorilo najdete na povezavi.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

 
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.