Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, oktober 2018

V oktobru 2018 rast cen življenjskih potrebščin na letni ravni 2,2-odstotna, na mesečni ravni 0,3-odstotna

V oktobru 2018 smo imeli na letni in mesečni ravni inflacijo (2,2- oz. 0,3-odstotno). V primerjavi z oktobrom prejšnjega leta so se storitve podražile za 2,5 %, blago pa za 2,0 %. Letno inflacijo so višale predvsem višje cene naftnih derivatov in hrane, mesečno pa dražja oblačila.

  • 30. 10. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V oktobru na letni ravni 2,2-odstotna inflacija

Letna rast cen je bila v letošnjem oktobru 2,2-odstotna (v septembru 2,0-odstotna), v enakem obdobju lani pa 1,0-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,7-odstotna (v enakem obdobju lani 1,3-odstotna).

V enem letu so se storitve v povprečju podražile za 2,5 %, blago pa za 2,0 %. Cene blaga dnevne porabe so bile višje za 3,6 %, medtem ko so se cene trajnega in poltrajnega blaga znižale za 1,9 % oz. 0,1 %.

Največ, za 0,6 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevali dražji naftni derivati; cene tekočih goriv so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišale za 22,6 %, pogonskih goriv in maziv pa za 8,7 %. 2,9-odstotna podražitev hrane je k inflaciji prispevala 0,5 odstotne točke; od hrane sta se najbolj podražila sadje in meso (za 5,4 oz. 5,1 %). Višje cene električne energije (za 2,2 %), plina (za 7,1 %), trdih goriv (za 15,8 %) in toplotne energije (za 16,5 %) so skupaj inflacijo zvišale za nadaljnje 0,4 odstotne točke.

Na drugi strani so letno inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene avtomobilov; novi avtomobili so se v povprečju pocenili za 2,2 %, rabljeni pa za 5,2 %. 


Tudi v oktobru dražja predvsem obleka in obutev

Cene življenjskih potrebščin so bile v oktobru 2018 na mesečni ravni v povprečju višje za 0,3 %.

Zamenjava kolekcij v trgovinah je tudi še v oktobru vplivala na dvig cen v skupini obleka in obutev. Oblačila so bila tako dražja za 6,8 % ter obutev za 3,5 %, kar je mesečno inflacijo zvišalo za 0,4 odstotne točke. Višje cene naftnih derivatov so prispevale 0,1 odstotne točke; tekoča goriva so se podražila za 2,5 %, pogonska za 1,1 %. Dodatno, za 0,1 odstotne točke, so mesečno inflacijo zvišale še vse druge oktobrske podražitve.

Na drugi strani so mesečno raven cen za 0,2 odstotne točke znižali cenejši počitniški paketi, ki so se glede na prejšnji mesec v povprečju pocenili za 5,3 %. Nižje cene avtomobilov (za 1,7 %) so inflacijo dodatno znižale še za 0,1 odstotne točke. 


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v oktobru 2018 2,3-odstotna (v oktobru 2017 je bila 1,3-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,9-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,4-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,4-odstotna.

V oktobru 2018 so se storitve na letni ravni podražile za 2,5 %, blago pa za 2,2 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,8 %, trajno in poltrajno blago pa sta se pocenili za 1,9 % oz. 0,7 %.


Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v septembru 2018 v državah članicah EMU 2,1-odstotna (v avgustu 2018 je bila 2,0-odstotna). V državah članicah EU je bila 2,2-odstotna (v avgustu 2018 prav tako 2,2-odstotna). Najnižja je bila na Danskem (0,5-odstotna), najvišja pa v Romuniji (4,7-odstotna); v Sloveniji je bila 2,2-odstotna.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
X 18
X 17
X 18
IX 18 
X 18 
XII 17
I–X 18
I–X 17
X 18–XI 17
X 17–XI 16
X 18
Ø 15 
Skupaj102,2100,3101,9101,7101,7103,96
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,7100,2102,0103,0102,9106,13
02 Alkoholne pijače in tobak101,2100,0101,2102,0102,2104,54
03 Oblačila in obutev100,1105,8101,399,199,2105,05
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo105,9101,2104,6103,8103,7108,03
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,499,899,7100,7100,6100,70
06 Zdravstvo100,8100,0100,9101,3101,1102,28
07 Prevoz101,599,5100,6100,9101,099,31
08 Komunikacije101,4100,0101,799,999,6103,85
09 Rekreacija in kultura102,698,4102,7101,0100,9101,41
10 Izobraževanje101,8100,8101,8103,9103,9105,96
11 Restavracije in hoteli102,699,3103,4102,6102,4106,77
12 Raznovrstno blago in storitve101,5100,0101,6101,7101,6104,87
  Blago102,0100,8101,5101,6101,6103,21
  Storitve102,599,4102,8102,1102,0105,60
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
X 18
X 17
X 18
IX 18 
X 18 
XII 17
I–X 18
I–X 17
X 18–XI 17
X 17–XI 16
X 181)
Ø 15 
Skupaj2,30,42,02,01,9104,21
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,70,22,02,92,9105,77
02 Alkoholne pijače in tobak0,90,00,91,82,0104,37
03 Oblačila in obutev-1,16,10,3-1,1-1,0103,94
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo6,81,35,24,44,3109,00
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,3-0,3-0,10,0-0,199,33
06 Zdravstvo1,60,01,62,01,7102,87
07 Prevoz2,3-0,31,21,71,7100,83
08 Komunikacije1,70,12,00,60,3104,43
09 Rekreacija in kultura2,3-1,02,21,41,4102,54
10 Izobraževanje1,70,71,73,53,5105,64
11 Restavracije in hoteli2,9-0,53,42,82,6106,96
12 Raznovrstno blago in storitve0,9-0,10,91,21,2104,49
  Blago2,20,81,61,71,7103,06
  Storitve2,5-0,42,62,42,3106,23
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.