Gospodarska klima, Slovenija, oktober 2018

Gospodarska klima v oktobru 2018 ugodna

Gospodarska klima je bila oktobra 2018 na mesečni ravni višja za 3,5 odstotne točke, na letni pa nižja za 3,9 odstotne točke.

  • 25. 10. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Gospodarska klima na mesečni ravni višja

Vrednost kazalnika gospodarske klime se je po januarju 2018, ko je dosegla predkrizno raven, postopoma nižala. V oktobru 2018 (11,6 odstotne točke) pa se je zaradi ugodnih gibanj kazalnikov zaupanja v večini gospodarskih dejavnosti glede na prejšnji mesec spet zvišala, in to za 3,5 odstotne točke. Za 12,8 odstotne točke je bila višja tudi od dolgoletnega povprečja.

Na zvišanje vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni je vplival predvsem kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 3,1 odstotne točke). Pozitivno so vplivali tudi kazalniki zaupanja med potrošniki (za 0,5 odstotne točke), v trgovini na drobno in gradbeništvu (vsak za 0,1 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih pa je bil negativen (za 0,3 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni nižja

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila oktobra 2018 za 3,9 odstotne točke nižja kot oktobra 2017.

Na poslabšanje tega kazalnika na letni ravni so vplivale nižje vrednosti kazalnikov zaupanja med potrošniki (za 1,4 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–oktober 2018
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–oktober 2018
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, oktober 2018
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, oktober 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.