Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Stroški dela, Slovenija, 2017

Stroški dela za leto 2017 so znašali 2.216,55 EUR, to je za 3,3 % več kot leta 2016

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2017 so v Sloveniji znašali 2.216,55 EUR.

  • 23.10.2018
  • |
  • začasni podatki

3,3-odstotno letno zvišanje stroškov dela
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2017 so v Sloveniji znašali 2.216,55 EUR, to je za 3,3 % več kot leta 2016. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 85,4 %.

Stroški dela najvišji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2017 so bili najvišji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3.594,13 EUR) in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.305,94 EUR), najnižji pa v dejavnosti gostinstvo (1.484,64 EUR) in v drugih dejavnostih (1.553,77 EUR).

Stroški dela v EU za leto 2017 najvišji na Danskem, najnižji v Bolgariji
Po podatkih in metodologiji Eurostata za leto 2017 (vir: Eurostat z dne 22. 10. 2018) so bili povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro za vsa področja dejavnosti (razen za dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti) in v poslovnih subjektih z več kot 9 zaposlenimi osebami, najvišji na Danskem (42,5 EUR), v Belgiji (39,6 EUR), na Švedskem (38,3 EUR) in v Luksemburgu (37,6 EUR), najnižji pa v Bolgariji (4,9 EUR) in v Romuniji (6,3 EUR); v EU-28 so ti stroški v opazovanem obdobju znašali 26,8 EUR. V Sloveniji so stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v omenjenih področjih dejavnosti in poslovnih subjektih znašali za navedeno leto 17,0 EUR; to nas uvršča med Španijo (21,2 EUR) in Ciper (16,0 EUR).

Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro, izbrane države EU, 20171)
Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro, izbrane države EU, 2017<sup>1)</sup>
1) Podatki za vsa področja dejavnosti (razen za dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in
dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti) in v poslovnih subjektih z več
kot 9 zaposlenimi osebami.
Vir: Eurostat (22. 10. 2018,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs/database)
Povprečni mesečni stroški stroški dela na zaposleno osebo, Slovenija, 2017
EUR
Stroški dela – skupaj2.216,55
Prejemki zaposlenih oseb1.893,00
Delodajalčevi socialni prispevki310,84
Stroški izobraževanja6,19
Drugi stroški dela6,90
Davki2,79
Subvencije1)3,18M
M manj natančna ocena
1) Subvencije zmanjšujejo stroške dela.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.