Oktobrsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2014–2017, napoved 2018

Eurostat potrdil: Presežek države v letu 2017 enak kot v objavi konec septembra (0,1 % BDP)

Eurostat je po zaključenem oktobrskem poročanju EDP potrdil zadnje podatke SURS o temeljnih agregatih sektorja država za obdobje 2014–2017. Podatki SURS, objavljeni 25. 9. 2018, ostajajo nespremenjeni. Skupaj z oktobrskim poročilom EDP objavljamo tudi napoved Ministrstva za finance za leto 2018.

  • 19. 10. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Ocena presežka sektorja država za leto 2017 ostaja tudi po končanem rednem postopku pojasnjevanja podatkov Eurostatu v okviru poročanja o presežnem primanjkljaju in dolgu sektorja država (poročanje EDP) enaka oceni v naši septembrski objavi, in sicer 28 milijonov evrov ali 0,1 % BDP. Tudi ocena dolga države na koncu leta 2017 ostaja enaka naši septembrski oceni: 31.859 milijonov evrov ali 74,1 % BDP. Tudi podatki za predhodna leta (2014–2016) so ostali nespremenjeni.  

V oktobrskem poročilu EDP je objavljena tudi napoved Ministrstva za finance za leto 2018: presežek sektorja država bo znašal 235 milijonov evrov ali 0,5 % BDP. Dolg države bo konec letošnjega leta znašal 32.147 milijonov evrov ali 70,3 % BDP.

Še obvestilo: Mednarodno primerjavo podatkov o primanjkljaju in dolgu sektorja država bo Eurostat objavil 22. oktobra 2018.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.