Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, oktober 2018

V oktobru 2018 izdanih 9 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v septembru, njihova površina bo manjša za 16 %

Za stanovanjske stavbe je bilo v oktobru 2018 izdanih 20 % več gradbenih dovoljenj kot v septembru, za nestanovanjske stavbe pa 2 % več. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo večja za 34 %, površina nestanovanjskih stavb pa manjša za 44 %.

  • 20. 11. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Površina v oktobru načrtovanih stavb manjša kot v septembru

Celotna površina vseh v oktobru načrtovanih stavb bo merila nekaj več kot 137.000 m2, kar je za 16 % manj od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2018. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo večja za 34 %; večja bo tako površina enostanovanjskih kot površina večstanovanjskih stavb. Površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa bo manjša za 44 %. Tolikšna razlika je predvsem posledica v septembru načrtovanih večjih gostinskih stavb in industrijskih stavb ter skladišč.

96 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 4 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 8 % višje kot v septembru 2018, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa bo manjša za 19 %.  

Načrtovanih več stanovanj kot v septembru

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v oktobru 2018, je bila predvidena gradnja 348 stanovanj, kar je 43 % več, kot jih je bilo načrtovanih v septembru. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 261 stanovanj (75 % vseh), v večstanovanjskih stavbah 85 stanovanj (24 % vseh), dve stanovanji (1 % vseh) sta načrtovani v nestanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 160 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 83 m2

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2018, se bo predvidoma gradilo 44 % več novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v septembru 2018, njihova površina bo večja za 26 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2018, se bo največ stanovanj gradilo v podravski statistični regiji, in sicer 100 (to je 29 % vseh načrtovanih). 74 stanovanj (21 % vseh) se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji,  47 stanovanj (14 % vseh) pa v savinjski statistični regiji. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji (4 stanovanja).

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - oktober 20181)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - oktober 2018<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2018 so začasni.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, oktober 2018
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj583137.33534849.186
  stanovanjske stavbe27677.34834648.840
  nestanovanjske stavbe30759.9872346
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
X 2018
IX 2018
X 2018
X 2017
X 2018
IX 2018
X 2018
X 2017
Število107,7100,2143,8141,4
Površina80,885,5125,5134,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 19. aprila 2019.   
    
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.