Demografski dogodki, Slovenija, 2. četrtletje 2018

V drugem četrtletju 2018 pozitiven tako naravni kot selitveni prirast (za 89 oz. 2.677 prebivalcev)

V drugem četrtletju leta 2018 sta bila tako naravni kot selitveni prirast pozitivna, in sicer za 89 oz. 2.677 prebivalcev.

  • 29. 10. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Manj živorojenih in več umrlih
V drugem četrtletju 2018 se je rodilo 4.852, umrlo pa je 4.763 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 260 (5,1 %) nižje, število umrlih pa za 120 (2,6 %) višje kot v istem obdobju leta 2017. Vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu znižala z 0,9 na 0,2.

Več porok in manj razvez kot v istem četrtletju prejšnjega leta
V drugem četrtletju 2018 je zakonsko zvezo sklenilo 2.637 parov ali 329 več kot v istem obdobju leta 2017, razvezalo pa se je 615 parov ali 11 manj kot v drugem četrtletju 2017.

Manj notranjih selitev
V drugem četrtletju 2018 je bilo registriranih 25.545 notranjih selitev ali za 2,5 % manj kot v istem četrtletju leta 2017.

Selitveni prirast državljanov Slovenije devetindvajseto četrtletje zapored negativen
V drugem četrtletju 2018 se je v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v istem obdobju leta 2017. Priselilo se jih je namreč 6.012 ali za 46 % več kot v drugem četrtletju 2017. Odselilo se je 3.335 prebivalcev ali 2,5 % več kot v istem obdobju leta 2017. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.611) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (1.724).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 3.339), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 662 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Naravni prirast, Slovenija
Naravni prirast, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Demografski dogodki, Slovenija
IV–VI 2017IV–VI 20181)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni5.1129,94.8529,4
Umrli4.6439,04.7639,2
Naravni prirast4690,9890,2
Priseljeni iz tujine4.1118,06.01211,7
Odseljeni v tujino3.2556,33.3356,5
Selitveni prirast8561,72.6775,2
Skupni prirast1.3252,62.7665,4
Sklenjene zakonske zveze2.3084,52.6375,1
Razvezane zakonske zveze6261,26151,2
Notranje selitve24.92248,425.54549,5
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletni podatki za leto 2018 so začasni. Končni četrtletni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 23. julija 2019.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.