Računi gospodinjstev po regijah, Slovenija, 2017

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v 2017 v vseh regijah Slovenije višji kot v 2016, v povprečju za 4,5 %.

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v Sloveniji je bil v 2017 že četrtič zapored višji kot v prejšnjem letu. Glede na 2016 je bil višji v vseh statističnih regijah. Razpoložljivi dohodek na prebivalca je bil najvišji v koroški regiji (12.352 EUR), sledili sta ji osrednjeslovenska in gorenjska.

  • 22. 10. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev naraščal v vseh statističnih regijah tudi v 2017

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev je dohodek, ki ostane gospodinjstvom po poplačilu vseh obveznosti. Gospodinjstva ga namenijo ali za nakupe ali pa za varčevanje. V 2017 je bil razpoložljivi dohodek gospodinjstev v Sloveniji v povprečju za 4,5 % višji kot v 2016. Za več kot 5 % se je zvišal v zasavski, jugovzhodni, primorsko-notranjski in gorenjski statistični regiji. Za od  4 do 5 % se je zvišal v osrednjeslovenski, savinjski, posavski, koroški in pomurski statistični regiji. Najmanj se je zvišal v obalno-kraški statistični regiji (za 2,8 %).

Na rast razpoložljivega dohodka je vplivala predvsem znatna rast sredstev za zaposlene; ti so se v celotni Sloveniji v povprečju zvišali za 6,6 %. V celotni kohezijski regiji vzhodna Slovenija je bila rast sredstev za zaposlene enaka povprečni v celi Sloveniji, v nekaterih izmed njenih statističnih regij pa je bila višja od povprečne (v zasavski, posavski, savinjski in jugovzhodni Sloveniji).

Razpoložljivi dohodek najvišji v koroški, najnižji v pomurski statistični regiji

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v Sloveniji, preračunan na prebivalca, je v 2017 znašal v povprečju 11.248 EUR. Najvišji razpoložljivi dohodek na prebivalca je imela koroška regija; znašal je 12.352 EUR in je bil od povprečnega v Sloveniji višji za 9,8 %. Najnižjega je imela pomurska statistična regija (10.584 EUR); od povprečnega je bil nižji za 5,9 %.  

Razlike med regijami se počasi povečujejo

Razpoložljivi dohodek na prebivalca v statističnih regijah Slovenije, utežen s številom prebivalcev po regijah, se je v 2017 razlikoval od razpoložljivega dohodka na prebivalca v državi v povprečju za 3,3 % (v 2016 za 3,1 %). Po podatkih iz preteklih let, so bile večje razlike med regijami prav v obdobju gospodarske rasti. Primarni dohodek na prebivalca (dohodek od dela in kapitala) se je v 2017 glede na prejšnje leto zvišal v povprečju za 6,0 % (v 2016 za 4,7 %), razpoložljivi dohodek, v katerem imajo največji delež socialni prejemki, pa v povprečju za 4,5 % (v 2016 za 4,0 %).  

Objavljamo tudi revidirane račune gospodinjstev po regijah za obdobje 2000–2016

Računi gospodinjstev po regijah so bili revidirani zaradi uskladitve z revidiranimi podatki iz nefinančnih sektorskih računov, z revidiranimi podatki o bruto domačem proizvodu in z revidiranimi podatkovnimi viri pri računih gospodinjstev po regijah.
Razpoložljivi dohodek na prebivalca, statistične regije, Slovenija
Razpoložljivi dohodek na prebivalca, statistične regije, Slovenija
Vir: SURS
Razpoložljivi dohodek gospodinjstev, statistične regije, Slovenija, 2017
Na prebivalca
EUR indeks ravni
Slovenija=100
stopnje rasti (%)
Koroška12.352109,84,4
Osrednjeslovenska11.640103,54,9
Gorenjska11.493102,25,2
Jugovzhodna Slovenija11.430101,65,5
Goriška11.420101,53,9
Primorsko-notranjska11.253100,05,3
SLOVENIJA11.248100,04,5
Obalno-kraška11.18099,42,8
Savinjska10.89296,84,8
Posavska10.86296,64,5
Podravska10.77195,83,5
Zasavska10.74295,55,6
Pomurska10.58494,14,0
Vir: SURS
Razpoložljivi dohodek gospodinjstev, kohezijski regiji, Slovenija, 2017
Na prebivalca
EUR indeks ravni
Slovenija=100
stopnje rasti (%)
SLOVENIJA11.248100,04,5
Zahodna Slovenija11.529102,54,6
Vzhodna Slovenija10.99797,84,5
Vir: SURS
Razlike v regionalnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev na prebivalca, Slovenija
2008200920102011201220132014201520162017
Razlika med max. in min. (indeksne točke)29,123,824,421,716,413,511,915,215,415,7
Razpršenost (% od nacionalnega povprečja)6,86,15,85,44,74,03,43,13,13,3
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.