Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, avgust 2018

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del za 2,8 % višja kot v juliju 2018 in za 33,4 % kot v avgustu 2017

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 2,8 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 33,4 % višja od vrednosti del, opravljenih v avgustu 2017.

  • 15. 10. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juliju 2018, in sicer za 2,8 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila tokrat nižja 9,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila višja, in sicer za 8,0 %. Tokrat je bila vrednost opravljenih gradbenih del v opazovanem mesecu drugič zaporedoma višja kot v prejšnjem mesecu (v juliju 2018 je bila za 5,4 % višja kot v juniju 2018).

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v avgustu 2017 

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 33,4 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 29,1 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 35,9 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v prvih osmih mesecih leta 2018 višja kot v istem obdobju leta 2017
 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih osmih mesecih leta 2018, je bila za 21,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 22,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 20,3 %. 

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja od povprečja za leto 2015


Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 20,4 % višja od povprečja za leto 2015. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila od povprečja za leto 2015 višja za 43,2 %, vrednost teh del na gradbenih inženirskih objektih pa  za 12,1 %.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VIII 2018
VII 2018 
VIII 2018
VIII 2017
I–VIII 2018
I–VIII 2017
VIII 2018
 Ø 2015 
Gradbeništvo102,8133,4121,1120,4
  stavbe90,2129,1122,6143,2
  gradbeni inženirski objekti108,0135,9120,3112,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje tri mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.