Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, avgust 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v avgustu 2018 povprečno za 1,0 % višje kot v avgustu 2017

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2018 povprečno za 1,0 % višje kot v avgustu 2017. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju višje za 5,4 %, cene živali in živalskih proizvodov pa so bile za 0,9 % nižje.

  • 12.10.2018
  • |
  • začasni podatki

Cene zelenjadnic v povprečju za 4,6 % višje kot v avgustu 2017

Cene rastlinskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2018 v povprečju za 5,4 % višje kot v avgustu 2017. Cene so bile v povprečju višje v vseh skupinah, razen v skupini industrijske rastline; te so bile za 16,6 % nižje. Na zvišanje so najbolj vplivale višje cene zelenjadnic in žit. Cene zelenjadnic so bile v povprečju višje za 4,6 %, cene žit pa za 7,9 %. Cene sadja so bile višje v povprečju za 0,4 % (predvsem zaradi višje povprečne cene namiznih jabolk in breskev). Cene krompirja so bile višje v povprečju za 14,3 %, cene vina pa za 5,4 %.
 
Povprečna cena mleka za 2,1 % nižja kot v avgustu 2017

Cene živali in živalskih proizvodov so bile v avgustu 2018 v povprečju za 0,9 % nižje kot v avgustu 2017. Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju nižje za 2,1 %, ker se je znižala povprečna cena mleka (prav tako za 2,1 %); nižja je bila tudi povprečna cena jajc (za 0,4 %). Cene živali za zakol so bile v povprečju višje, in sicer za 0,4 %. Najbolj so se zvišale cene goveda (v povprečju za 1,7 %); višje so bile tudi cene perutnine (v povprečju za 0,9 %); cene prašičev pa so bile nižje (v povprečju za 5,7 %). 

Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
VIII 2018
Ø 2015
VIII 2018
VIII 2017
KMETIJSTVO SKUPAJ103,31101,0
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic102,01100,7
RASTLINSKI PRIDELKI110,77105,4
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic112,27109,2
Žita 94,45107,9
Industrijske rastline55,2483,4
Zelenjadnice, sadike in cvetje107,54104,6
  zelenjadnice107,54104,6
  sadike in cvetje--
Krompir (vključno seme)141,51114,3
Sadjarstvo112,35100,4
Vino106,00105,4
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI100,1599,1
Živali za zakol98,34100,4
Živalski proizvodi101,9397,9
- ni pojava
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.