Odpadki, Slovenija, 2017

Prebivalec Slovenije je v 2017 proizvedel povprečno 481 kg komunalnih odpadkov, skoraj 6 kg več kot v 2016

V Sloveniji je v 2017 nastalo skoraj 5,9 milijona ton odpadkov, od tega 2 % nevarnih. Komunalnih odpadkov je bilo 994.000 ton (ali 17 % od vseh v Sloveniji nastalih odpadkov), od tega jih je bilo 70 % zbranih ločeno.

 • 10.10.2018
 • |
 • končni podatki

V Sloveniji je v letu 2017 nastalo ... 

 • 5,9 milijona ton odpadkov, od tega 994.000 ton (17 %) komunalnih.
 • za 8 % več odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in za 1 % več komunalnih odpadkov kot v 2016. Celotno količino v Sloveniji nastalih odpadkov so glede na prejšnje leto povečale predvsem večje količine gradbenih odpadkov.
 • skoraj 3,0 milijona ton (51 %) odpadkov v proizvodnih dejavnostih, 2,3 milijona ton (39 %) v storitvenih dejavnostih in približno 591.000 ton (10 %) odpadkov v gospodinjstvih. Količini v proizvodnih dejavnostih in v gospodinjstvih nastalih odpadkov sta bili večji, količina v storitvenih dejavnostih nastalih odpadkov pa manjša kot v 2016.  
 • 133.000 ton nevarnih odpadkov ali skoraj 11 % več kot v 2016. Največ nevarnih odpadkov, 74 %, je nastalo v proizvodnih dejavnostih, 22 % jih je v storitvenih dejavnostih, v gospodinjstvih pa malo manj kot 4 %. Količina nevarnih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih, se sicer zmanjšuje (v 2017 je bila za 6 % manjša kot v 2016).
 • količinsko največ gradbenih odpadkov (41 %), sledili so odpadki iz termičnih procesov (19 %), komunalni odpadki (17 %), odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa (9 %) in odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (6 %). Druge vrste odpadkov so nastale v manjših količinah.
 • največ komunalnih odpadkov v obalno-kraški statistični regiji (574 kg na prebivalca), najmanj pa v zasavski statistični regiji (346 kg na prebivalca). 

 

Ravnanje z odpadki v Sloveniji v letu 2017

 • Skoraj 695.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je glede na prejšnje leto zvišal s 67 % na 70 %. Največ komunalnih odpadkov so ločeno zbrali v gorenjski statistični regiji (77 %), najmanj pa v koroški statistični regiji (55 %).
 • 5,6 milijona ton odpadkov je bilo predelanih, 390.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih. Predelanih je bilo za 26 % več odpadkov kot v 2016; predelala se je predvsem večja količina gradbenih odpadkov (več teh odpadkov kot v prejšnjem letu se je uporabilo za zasipanje in recikliralo). Količina odstranjenih odpadkov je bila za 5 % večja kot v 2016; večja je bila predvsem zaradi večjih količin odloženih odpadkov. Te so bile večje zato, ker so bili v 2017 odloženi tudi do takrat začasno uskladiščeni odpadki, ki so dejansko nastali že v 2016.
 • Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih 159.000 ton odpadkov. 90 % teh odpadkov je bilo odloženih na komunalnih odlagališčih odpadkov, 7 % na industrijskih in 3 % na odlagališčih za nevarne odpadke. 
 • Uvoz in tudi izvoz odpadkov sta se glede na 2016 količinsko povečala; uvoz za 7 %, izvoz za 16 %. Med uvoženimi in izvoženimi odpadki je bilo največ kovinskih odpadkov (med uvoženimi jih je bilo 58 %, med izvoženimi 41 %).




Tok odpadkov, Slovenija
20162017 2017
2016
toneindeks
Nastali odpadki - SKUPAJ5.498.4985.851.140106
Uvoženi odpadki992.0201.056.651107
Predelani odpadki4.439.4295.602.886126
Odstranjeni odpadki370.831390.269105
Izvoženi odpadki883.5801.023.065116
Vira: ARSO, SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti