Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, avgust 2018

Vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2018 na mesečni ravni višja za 2,0 %

Vrednost industrijske proizvodnje in vrednost zalog v industriji sta bili v avgustu 2018 višji kot v prejšnjem mesecu. Prihodki od prodaje so bili nižji.

  • 10.10.2018
  • |
  • začasni podatki
Industrijska aktivnost v avgustu 2018 višja kot v juliju 2018

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v avgustu 2018 za 2,0 % višja kot v juliju 2018 in za 6,9 % višja kot v avgustu 2017.

Na mesečni ravni se je zvišala v vseh treh dejavnostih: v rudarstvu (za 5,3 %), v predelovalnih dejavnostih (za 2,0 %) in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 1,9 %).

V skupinah dejavnosti po namenu porabe proizvodov se je industrijska aktivnost na mesečni ravni v proizvodnji izdelkov za široko porabo zvišala (za 7,8 %), v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo je bila enaka kot v prejšnjem mesecu, v proizvodnji izdelkov za investicije pa je upadla (za 4,8 %).

Prihodek od prodaje v avgustu 2018 nižji, vrednost zalog v tem mesecu pa višja kot v prejšnjem

Prihodek industrijskih podjetij, ustvarjen v avgustu 2018, je bil za 1,6 % nižji od prihodka v juliju 2018. Nižji je bil predvsem prihodek podjetij v predelovalnih dejavnostih (za 1,7 %). Prihodek v rudarstvu je bil za 9,2 % višji kot v prejšnjem mesecu.

Prihodek, ki so ga industrijska podjetja ustvarila od januarja do avgusta 2018, je bil za 3,1 % višji od prihodka v istem obdobju prejšnjega leta, glede na povprečje leta 2015 pa je bil višji za 20,3 %.

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v avgustu 2018 zvišala tako na mesečni (za 1,7 %) kot na letni ravni (za 9,9 %). Na obeh ravneh se je najbolj zvišala pri proizvodih za vmesno porabo (za 3,3 % oz. za 13,7 %). 


Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za avgust 2018 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 15. oktobra 2018.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VIII 2018
VII 2018 
VIII 2018
VIII 2017
I–VIII 2018
I–VIII 2017
VIII 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)102,0106,9107,2124,4
B Rudarstvo105,3108,198,1115,2
C Predelovalne dejavnosti102,0107,3107,8127,1
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro101,9103,0102,7100,8
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,0104,1105,0116,5
  AE Energenti102,2103,6101,0101,4
  AI Surovine99,7104,0105,9120,1
B Proizvodi za investicije95,2108,4115,2143,6
C Proizvodi za široko porabo107,8111,2104,3120,4
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,6100,4105,5131,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo109,8114,2104,1117,5
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi123,4129,8107,5147,9
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi96,9101,4109,6124,3
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,4106,7107,3130,5
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi99,8102,8105,6111,7
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VIII 2018
VII 2018 
VIII 2018
VIII 2017
I–VIII 2018
I–VIII 2017
VIII 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,4103,1107,5120,3
B Rudarstvo109,2105,396,8112,3
C Predelovalne dejavnosti98,3102,4106,8119,6
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,4101,8104,7117,2
  AE Energentizzzz
  AI Surovine98,3101,9105,1117,7
B Proizvodi za investicije88,8100,1115,4128,8
C Proizvodi za široko porabo104,5107,8104,3115,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,596,6102,6114,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo104,7110,3104,2113,1
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
VIII 2018
VII 2018 
VIII 2018
VIII 2017
I–VIII 2018
I–VIII 2017
VIII 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,7109,9108,4125,0
B Rudarstvo111,7155,677,6181,2
C Predelovalne dejavnosti101,7109,7108,6124,8
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo103,3113,7109,2123,4
  AE Energentizzzz
  AI Surovine103,2112,9109,4122,7
B Proizvodi za investicije99,3107,5108,0131,1
C Proizvodi za široko porabo100,9106,9107,8124,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,9113,1114,7114,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,5105,6106,9125,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z letom 2018 smo pri izračunu indeksov prešli na novo bazno leto (2015).

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni najkasneje 9. avgusta 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.