Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, avgust 2018

Izvoz in uvoz v avgustu 2018 višja kot v avgustu 2017

Vrednost blagovne menjave v avgustu 2018 je bila, tako kot je za avgust običajno, v primerjavi s prejšnjimi meseci najnižja v tem letu, vendar vseeno višja kot v avgustu 2017.

  • 10.10.2018
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v avgustu 2018 doslej v tem letu najnižja, vendar višja kot v avgustu 2017

Avgust je po obsegu blagovne menjave s tujino običajno najskromnejši mesec v letu in tako je bilo tudi v avgustu 2018. Izvoz v avgustu 2018 je bil vreden 2,23 milijarde EUR, uvoz pa 2,19 milijarde EUR. Čeprav sta bili vrednosti izvoza in uvoza v avgustu 2018 najnižji mesečni vrednosti v tem letu, sta bili vseeno višji kot v avgustu prejšnjega leta (vrednost izvoza za 9,2 %, vrednost uvoza pa za 4,1 %).

V blagovni menjavi s tujino je bil v avgustu 2018 ustvarjen presežek v vrednosti 41,3 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom v avgustu 2018 je bila 101,9-odstotna.

Blagovna menjava z državami članicami EU v avgustu 2018 višja kot v avgustu 2017

S trgovanjem z državami članicami EU je Slovenija v avgustu 2018 ustvarila 76,5 % vsega izvoza in 79,8 % vsega uvoza. V te države je Slovenija v avgustu 2018 izvozila za 1,71 milijarde EUR (ali za 8,9 % več kot v avgustu 2017), od tam pa uvozila za 1,75 milijarde EUR (ali za 9,1 % več kot v avgustu 2017). Primanjkljaj v trgovanju z državami članicami EU je v avgustu 2018 znašal 39,9 milijona EUR.

Izvoz v države, ki niso članice EU, je v avgustu 2018 znašal 523,5 milijona EUR (ali za 10,4 % več kot v avgustu 2017), uvoz iz omenjenih držav pa je znašal 442,4 milijona EUR (ali za 11,6 % manj kot v avgustu 2017). Presežek v trgovanju z državami, ki niso članice EU, je v avgustu 2018 znašal 81,1 milijona EUR.

Blagovna menjava v prvih osmih mesecih 2018 višja kot v istem obdobju 2017

Izvoz je v prvih osmih mesecih leta 2018 znašal 20,4 milijarde EUR (ali za 11,3 % več kot v istem obdobju 2017), uvoz pa 19,9 milijarde EUR (ali za 10,9 % več kot v istem obdobju 2017). V blagovni menjavi s tujino je bil v obdobju od januarja do avgusta 2018 ustvarjen presežek v vrednosti 490,8 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 102,5-odstotna. 
 

Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
VIII 2018I–VIII 2018VIII 2018
VIII 2017
I–VIII 2018
I–VIII 2017
1.000 EURindeks
Izvoz2.232.42920.370.768109,2111,3
EU-281.708.90915.773.492108,9111,7
države nečlanice EU523.5214.597.276110,4109,9
Uvoz2.191.16119.879.957104,1110,9
EU-281.748.77315.762.799109,1109,8
države nečlanice EU442.3874.117.15888,4115,4
Trgovinska bilanca41.269490.811-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %101,9102,5-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2018 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni junija 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.