Odkup lesa, Slovenija, avgust 2018

Vrednost odkupa okroglega lesa v avgustu 2018 za približno 29 % nižja kot v avgustu 2017

V avgustu 2018 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,2 milijona EUR; to je za okoli 2 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za skoraj 29 % manj od vrednosti odkupa v avgustu 2017.

  • 12.10.2018
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v avgustu 2018 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu

V avgustu 2018 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,2 milijona EUR, to je za nekaj več kot 2 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu. Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila nižja za približno 1 %, vrednost odkupa lesa za celulozo in plošče pa za skoraj 18 %. Vrednost odkupa lesa za kurjavo in vrednost drugega industrijskega lesa sta bili višji kot v prejšnjem mesecu (za skoraj 27 % oz. za okoli 1 %).

Vrednost v avgustu 2018 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja kot pred enim letom 

Vrednost v avgustu 2018 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za skoraj 29 % nižja od vrednosti odkupa v avgustu 2017 (predvsem zato, ker je bila količina odkupljenega lesa manjša). Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila nižja za okoli 38 %, vrednost odkupa drugih kategorij okroglega lesa pa je bila višja: lesa za kurjavo za več kot trikrat, lesa za celulozo za okoli 2 %, drugega okroglega industrijskega lesa pa za skoraj 36 %.  
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
VIII 2018VIII 2018
VII 2018
VIII 2018
VIII 2017
EURindeks
Skupaj4.203.11897,671,1
  hlodi za žago in furnir3.231.44098,862,1
  les za celulozo in plošče591.63782,2102,2
  drug okrogel industrijski les87.664101,2135,6
  les za kurjavo292.377126,8444,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.