Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 3. četrtletje 2018

Stopnja anketne brezposelnosti v tretjem četrtletju 2018 še nižja, 5,0-odstotna

Delovno aktivnih prebivalcev Slovenije je bilo v 3. četrtletju 2018 za 1,7 % več, anketno brezposelnih pa za 20,6 % manj kot v 3. četrtletju 2017.

  • 29.11.2018
  • |
  • končni podatki

V 3. četrtletju 2018 je bilo med prebivalci Slovenije 52.000 anketno brezposelnih, to je 14.000 ali 20,6 % manj kot v 3. četrtletju 2017; delovno aktivnih je bilo 990.000, kar je 17.000 ali 1,7 % več kot v istem četrtletju prejšnjega leta; 716.000 prebivalcev Slovenije je bilo neaktivnih; približno toliko neaktivnih je bilo tudi pred enim letom.

Stopnja delovne aktivnosti je bila v 3. četrtletju 2018 56,3-odstotna ali za 1,6 odstotne točke višja kot v istem obdobju leta 2017, stopnja brezposelnosti pa 5,0-odstotna; najnižja po letu 2008.

Večina delovno aktivnih nikoli ne dela ponoči

8,2 % delovno aktivnih oseb je v 3. četrtletju 2018 običajno delalo ponoči, 12,2 % jih je ponoči delalo občasno, 79,5 % pa nikoli. Ob sobotah je delalo običajno 19,2 % delovno aktivnih, občasno jih je delalo ob sobotah 39,8 %, 41,0 % pa nikoli. Ob nedeljah jih ni nikoli delalo 66,8 %, za 12,9 % delovno aktivnih je bilo delo ob nedeljah nekaj običajnega, občasno pa jih je delalo ob nedeljah 20,2 %.Zaposlenih v delovnem razmerju za določen čas 10,2 % manj kot pred enim letom

Skupno število zaposlenih je bilo v 3. četrtletju 2018 za 1,3 % višje kot v istem četrtletju 2017. Zaposlenih v rednem delovnem razmerju je bilo 796.000, od tega je bilo 88,5 % (704.000 oseb) zaposlenih za nedoločen čas, 11,5 % (92.000 oseb) pa za določen čas. Glavni razlogi za zaposlitev z delovnim razmerjem za določen čas, so naslednji: 29 % jih dela za določen čas, ker niso mogli najti stalne zaposlitve, 26 %, ker se izobražujejo, 22 %, ker imajo individualno pogodbo o zaposlitvi in 23 % iz drugih razlogov (poskusna doba, pripravništvo, ne želijo stalne zaposlitve in drugo).

Kateri so glavni razlogi, da osebe ne iščejo dela?

68 % neaktivnih oseb ni iskalo dela zaradi upokojitve, 15 % zaradi izobraževanja oz. usposabljanja, 9 % zaradi nezmožnosti za delo, bolezni ali invalidnosti, 7 % iz osebnih razlogov ali zaradi skrbi za družino, 2 % pa iz drugih razlogov.

Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija (število v 1.000)
VII–IX 2017VII–IX 2018
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
Prebivalci – skupaj2.0661.0261.0402.0701.0301.040
Aktivni1.0395544851.042562480
   Delovno aktivni974526448990538452
   …Zaposleni829435395840445394
   …Samozaposleni11577371268343
   …Pomagajoči družinski člani301416241014
   Brezposelni662837522428
Neaktivni717313404716308408
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.