Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Povprečne mesečne plače, Slovenija, avgust 2018

Povprečna plača za avgust 2018 višja od plače za julij 2018 in od plače za avgust 2017

Povprečna bruto plača za avgust 2018 je znašala 1.669,51 EUR; od plače za julij 2018 je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,0 %. Povprečna bruto plača je bila višja tudi v primerjavi s plačo za avgust 2017, in sicer nominalno za 3,5 % oz. realno za 1,7 %.

  • 15.10.2018
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za avgust 2018 višja tako od plače za julij 2018 kot od plače za avgust 2017
Povprečna bruto plača za avgust 2018 je znašala 1.669,51 EUR; od bruto plače za julij 2018 je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,0 %. Povprečna neto plača za avgust 2018 pa je znašala 1.082,88 EUR in je bila nominalno za 1,0 %, realno pa za 0,9 % višja od neto plače za julij 2018.

Povprečna plača je bila višja tudi v primerjavi s plačo za avgust 2017, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,5 % (oz. realno za 1,7 %), v neto znesku pa nominalno za 3,0 % (oz. realno za 1,2 %).

Povprečna plača za avgust 2018 v zasebnem sektorju višja, v javnem sektorju pa nekoliko nižja od plače za julij 2018
Povprečna neto plača za avgust 2018 je bila v zasebnem sektorju za 1,7 % višja od plače za julij 2018, v javnem sektorju pa se je v primerjavi s plačo za julij 2018 znižala za 0,1 % (v institucionalnem sektorju država se je znižala za 0,6 %).

Povprečna neto plača najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za avgust 2018 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.654,18 EUR); v tej dejavnosti se je povprečna neto plača tudi najopazneje zvišala glede na plačo za julij 2018 (za 11,4 %).

Povprečna plača višja od slovenskega povprečja v osrednjeslovenski statistični regiji in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija
Med statističnimi regijami sta imeli povprečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja le osrednjeslovenska statistična regija in jugovzhodna Slovenija (prva za 8,2 %, druga pa za 6,5 % višjo od slovenskega povprečja).

Povprečna neto plača pri pravnih osebah po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2018
Povprečna neto plača pri pravnih osebah po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2018
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VIII 2018Ø I-VIII 2018Ø VI-VIII 2018VIII 2018
VII 2018
VIII 2018
VIII 2017
Ø I-VIII 2018
Ø I-VIII 2017
EURindeks
Bruto1.669,511.658,741.658,11101,1103,5103,6
Javni sektor1.931,341.930,351.938,1499,7103,0103,5
  od tega sektor država1.915,371.917,531.925,2699,2103,1102,9
Zasebni sektor1.547,841.531,041.527,71102,0104,1104,1
Neto1.082,881.076,491.076,03101,0103,0103,1
Javni sektor1.245,081.243,231.246,9199,9102,6103,0
  od tega sektor država1.236,941.237,551.241,8799,4102,6102,4
Zasebni sektor1.007,50998,10996,46101,7103,5103,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za avgust 2018 bodo objavljeni 25. oktobra 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.