Indeksi uvoznih cen, Slovenija, september 2018

Cene uvoženih proizvodov so se v septembru 2018 zvišale tako na mesečni (za 0,2 %) kot na letni ravni (za 4,4 %)

Cene uvoženih proizvodov so bile v septembru 2018 za 0,2 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 4,4 % višje kot pred enim letom. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju so se na mesečni ravni zvišale za 0,3 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,2 %.

  • 30.10.2018
  • |
  • končni podatki
Cene uvoženih proizvodov v septembru 2018 za 0,2 % višje kot v prejšnjem mesecu
Cene uvoženih proizvodov so bile v septembru 2018 za 0,2 % višje kot v avgustu 2018. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se na mesečni ravni zvišale za 0,3 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so bile višje za 0,2 %. 

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v septembru 2018 zvišale cene energentov (za 1,9 %) in cene proizvodov za široko porabo (za 0,5 %). Cene proizvodov za investicije se niso spremenile, cene surovin pa so se znižale (za 0,1 %).

Od uvoženih proizvodov so se v septembru 2018 najbolj podražili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 8,5 %), sledili so proizvodi v skupini oblačila (za 3,5 %). Opazneje pocenili pa so se proizvodi v skupini računalniki, elektronski in optični izdelki (za 1,8 %)
.
Cene uvoženih proizvodov za 4,4 % višje kot pred enim letom 

Cene uvoženih proizvodov so se v septembru 2018 glede na september 2017 zvišale za 4,4 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 4,7 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 4,2 %.

Tudi v septembru 2018 se je kot v prejšnjih mesecih nadaljevala rast cen uvoženih proizvodov v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 44,4 %). Precej so se zvišale tudi cene uvoženih proizvodov iz skupin oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 27,0 %) ter  v skupini koks in naftni derivati (za 21,9 %), izraziteje pocenili pa so se proizvodi v skupini računalniki, elektronski in optični izdelki in v skupini usnje, usnjeni in sorodni izdelki (v vsaki za 3,6 %). 

Novo v podatkovni bazi SI-STAT Podrobnejše podatke o indeksih uvoznih cen objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
IX 2018
VIII 2018 
IX 2018
XII 2017
IX 2018
IX 2017
I–IX 2018
I–IX 2017
IX 2018
 Ø 2015 
Skupaj100,2102,8104,4102,4105,90
Evrsko območje100,3102,8104,7103,2108,50
Zunaj evrsko območje100,2102,9104,2101,3102,67
Proizvodi po namenu porabe
Surovine99,9103,4105,2103,6106,65
Energenti101,9118,8126,0114,9132,10
Proizvodi za investicije100,0100,2101,399,9100,77
Proizvodi za široko porabo100,599,299,298,7101,36
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2008)
B Rude in kamnine106,4126,9134,9117,1131,59
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti100,1102,1103,6102,0105,07
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro102,6122,1127,0109,4134,19
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.