Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, september 2018

Letna rast cen v septembru 2018 2,0-odstotna, mesečna 0,4-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so se v septembru 2018 na letni ravni v povprečju zvišale za 2,0 %, na mesečni ravni pa za 0,4 %. K letni inflaciji so največ prispevali dražji naftni derivati.

  • 28. 9. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene so se v enem letu zvišale povprečno za 2,0 %

V septembru 2018 smo imeli na letni ravni 2,0-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 1,4-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,6-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,2-odstotna).

Cene blaga so se v enem letu v povprečju zvišale za 1,8 %, cene storitev pa za 2,3 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale (za 3,3 %), cene trajnega blaga in cene poltrajnega blaga pa so se znižale (za 1,6 % oz. za 0,9 %).

V septembru 2018 so k letni inflaciji prispevali največ, 0,9 odstotne točke, dražja goriva in energija; tekoča goriva so se podražila za 24,2 %, toplotna energija za 14,9 %, trda goriva za 13,3 %, dizelsko gorivo za 10,8 %, bencin za 7,3 % in plin za 6,7 %.

Letno inflacijo so ublažile za 0,1 odstotne točke nižje cene oblačil in potniškega zračnega prevoza. Oblačila so bila v povprečju cenejša za 1,7 %, potniški zračni prevoz pa za 21,4 %.

 

Cene v povprečju višje tudi na mesečni ravni

Cene življenjskih potrebščin so bile v septembru 2018 na mesečni ravni v povprečju višje za 0,4 %.

K mesečni rasti cen so za 0,7 odstotne točke prispevale višje cene oblačil in obutve. Ob prihodu jesensko-zimskih kolekcij so se oblačila podražila za 11,1 %, obutev pa za 9,5 %. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene sveže ali ohlajene zelenjave razen krompirja (za 6,9 %), svežega ali ohlajenega sadja (za 4,2 %), toplotne energije (za 12,0 %), pohištva in stanovanjske opreme (za 2,3 %) ter novih avtomobilov (za 1,5 %).

Skupno rast cen so na drugi strani znižale za 0,6 odstotne točke nižje cene počitnških paketov (v povprečju so bile nižje za 14,5 %). 0,1 odstotne točke so prispevale še nižje cene potniškega zračnega prevoza (za 25,9 %). Vse druge septembrske pocenitve so mesečno inflacijo dodatno znižale za 0,1 odstotne točke.

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v septembru 2018 2,2-odstotna (v septembru 2017 je bila 1,4-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,3-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,5-odstotna. 

Blago se je v septembru 2018 na letni ravni podražilo za 2,0 %, storitve pa za 2,5 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,6 %, trajno in poltrajno blago pa sta se pocenili za 1,6 % oz. 0,9 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v avgustu 2018 v državah članicah EMU 2,0-odstotna (v juliju 2018 je bila 2,1-odstotna). V državah članicah EU je bila 2,1-odstotna (v juliju 2018 je bila 2,2-odstotna). Najnižja je bila na Danskem (0,8-odstotna), najvišja pa v Romuniji (4,7-odstotna); v Sloveniji je bila 2,0-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
IX 18
IX 17
IX 18
VIII 18 
IX 18 
XII 17
I–IX 18
I–IX 17
IX 18–X 17
IX 17–X 16
IX 18
Ø 15 
Skupaj102,0100,4101,6101,7101,6103,63
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,5100,3101,8103,0102,9105,93
02 Alkoholne pijače in tobak101,1100,2101,1102,1102,3104,51
03 Oblačila in obutev99,0110,395,799,099,099,28
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo105,2101,5103,4103,6103,5106,78
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj101,0101,2100,0100,7100,6100,93
06 Zdravstvo100,9100,0100,9101,3101,1102,30
07 Prevoz101,6100,0101,1100,8100,999,78
08 Komunikacije101,399,2101,699,899,4103,82
09 Rekreacija in kultura101,294,9104,4100,8100,7103,08
10 Izobraževanje104,5100,2101,0104,2104,1105,14
11 Restavracije in hoteli103,199,4104,2102,6102,4107,55
12 Raznovrstno blago in storitve101,6100,2101,7101,7101,6104,90
  Blago101,8101,6100,7101,5101,5102,40
  Storitve102,398,0103,4102,0101,9106,27
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
IX 18
IX 17
IX 18
VIII 18 
IX 18 
XII 17
I–IX 18
I–IX 17
IX 18–X 17
IX 17–X 16
IX 181)
Ø 15 
Skupaj2,20,51,61,91,8103,84
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,40,31,82,92,9105,56
02 Alkoholne pijače in tobak0,90,20,81,92,2104,33
03 Oblačila in obutev-1,710,6-5,4-1,1-1,198,01
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo6,01,73,94,14,0107,65
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,91,00,10,0-0,299,61
06 Zdravstvo1,90,01,62,11,5102,89
07 Prevoz2,4-0,11,51,61,6101,11
08 Komunikacije1,6-0,81,90,50,0104,33
09 Rekreacija in kultura1,4-3,43,21,31,3103,58
10 Izobraževanje4,20,31,03,73,6104,93
11 Restavracije in hoteli3,3-0,33,92,82,5107,50
12 Raznovrstno blago in storitve1,20,11,01,21,2104,56
  Blago2,01,60,81,71,6102,23
  Storitve2,5-1,23,02,42,2106,67
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.