Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Bruto investicije v osnovna sredstva po regijah, Slovenija, 2016

V letu 2016 so bile bruto investicije v osnovna sredstva nižje: v vzhodni Sloveniji za 3,7 %, v zahodni za 2,7 %

Bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) so v letu 2016 realno padle za 3,7 %. Večji del vseh BIOS je bil ustvarjen v kohezijski regiji zahodna Slovenija (53,5 %).To je vrednostno za 15 % več od BIOS, ustvarjenih v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

  • 10.10.2018
  • |
  • brez statusa
V 2016 upad investicijske aktivnosti
V letu 2016 so bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) znašale 7.082 milijonov EUR; to je nominalno za 3,2 %, realno pa za 3,7 % manj kot v predhodnem letu. V kohezijski regiji vzhodna Slovenija so bile BIOS nominalno nižje za 3,7 %, v kohezijski regiji zahodna Slovenija pa za 2,7 %. Padec investicijske aktivnosti v 2016 je bil tako kot v letu pred tem povezan predvsem z upadom državnih investicij zaradi prehoda na novo evropsko finančno perspektivo 2014‑2020.

Padec investicij v skupini dejavnosti javne uprave in obrambe, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva
V obeh kohezijskih regijah je na dinamiko rasti BIOS pozitivno vplivala predvsem rast BIOS v skupini dejavnosti trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo (področja G, H, I po SKD 2008) ter v predelovalnih dejavnostih (področje C). Značilen negativni vpliv na rast BIOS pa je imel v obeh kohezijskih regijah padec BIOS v skupini dejavnosti javne uprave in obrambe, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva (področja O, P, Q).

53,5 % vseh BIOS ustvarjenih v zahodni Sloveniji
Več kot polovica vrednosti investicij (53,5 % vseh BIOS) je bila ustvarjena v kohezijski regiji zahodna Slovenija, kar je za 15 % višja vrednost BIOS kot v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Po vrednosti ustvarjenih investicij je zahodna Slovenija najopazneje presegla vzhodno v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (področje K; 88 % vrednosti vseh BIOS je bilo ustvarjenih v zahodni Sloveniji), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (področji M, N; 82 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (področje J; 72 %).

Večina investicij v osnovnih dejavnostih ustvarjenih v vzhodni Sloveniji
Vzhodna Slovenija je po vrednosti ustvarjenih BIOS presegala zahodno v osnovnih dejavnostih (področja dejavnosti od A do F). Najizraziteje jo je presegla v dejavnostih kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo (področje A; 71 % vrednosti vseh BIOS) ter v skupini dejavnosti rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja (področja B, C, D, E; 56 % vrednosti vseh BIOS).

Objavljamo tudi revidirane podatke o BIOS za leti 2015 in 2014
V današnji objavi podatkov o BIOS objavljamo tudi revidirane podatke za leti 2014 in 2015; ti so posledica redne letne revizije in uskladitve s podatki o investicijah na nacionalni ravni.

Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti, kohezijski regiji, Slovenija, 2016
Bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti, kohezijski regiji, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
20122013201420152016
mio. EUR
Slovenija6.9347.1757.2877.3137.082
Vzhodna Slovenija3.2423.7483.7023.4183.291
Zahodna Slovenija3.6923.4263.5843.8963.792
struktura (%)
Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
Vzhodna Slovenija46,852,250,846,746,5
Zahodna Slovenija53,247,849,253,353,5
na preb. (EUR)
Slovenija3.3713.4843.5343.5453.430
Vzhodna Slovenija2.9503.4183.3843.1283.014
Zahodna Slovenija3.8543.5593.7044.0143.897
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva po dejavnostih, kohezijski regiji, Slovenija
20122013201420152016
Struktura (%)
Vzhodna Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo5,34,45,05,96,7
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
41,148,341,837,739,1
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti26,325,527,728,831,2
F Gradbeništvo2,72,32,43,22,7
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo11,39,29,911,815,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti2,91,52,01,82,8
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti1,40,90,90,80,7
L Poslovanje z nepremičninami14,512,112,213,614,8
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti4,53,22,62,72,2
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo15,217,122,521,514,3
RST Druge storitvene dejavnosti1,10,80,80,91,1
Zahodna Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo1,62,21,92,22,4
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
24,025,123,523,827,1
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti19,219,519,720,022,6
F Gradbeništvo1,51,01,61,52,4
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo13,814,714,916,118,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti5,66,26,46,86,3
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti6,34,04,04,64,6
L Poslovanje z nepremičninami12,812,210,79,611,3
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti8,89,38,38,68,6
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo22,323,727,224,315,8
RST Druge storitvene dejavnosti3,31,71,42,53,1
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.