Bruto investicije v osnovna sredstva po regijah, Slovenija, 2016

V letu 2016 so bile bruto investicije v osnovna sredstva nižje: v vzhodni Sloveniji za 3,7 %, v zahodni za 2,7 %

Bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) so v letu 2016 realno padle za 3,7 %. Večji del vseh BIOS je bil ustvarjen v kohezijski regiji zahodna Slovenija (53,5 %).To je vrednostno za 15 % več od BIOS, ustvarjenih v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

  • 10.10.2018
  • |
  • brez statusa
V 2016 upad investicijske aktivnosti
V letu 2016 so bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) znašale 7.082 milijonov EUR; to je nominalno za 3,2 %, realno pa za 3,7 % manj kot v predhodnem letu. V kohezijski regiji vzhodna Slovenija so bile BIOS nominalno nižje za 3,7 %, v kohezijski regiji zahodna Slovenija pa za 2,7 %. Padec investicijske aktivnosti v 2016 je bil tako kot v letu pred tem povezan predvsem z upadom državnih investicij zaradi prehoda na novo evropsko finančno perspektivo 2014‑2020.

Padec investicij v skupini dejavnosti javne uprave in obrambe, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva
V obeh kohezijskih regijah je na dinamiko rasti BIOS pozitivno vplivala predvsem rast BIOS v skupini dejavnosti trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo (področja G, H, I po SKD 2008) ter v predelovalnih dejavnostih (področje C). Značilen negativni vpliv na rast BIOS pa je imel v obeh kohezijskih regijah padec BIOS v skupini dejavnosti javne uprave in obrambe, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva (področja O, P, Q).

53,5 % vseh BIOS ustvarjenih v zahodni Sloveniji
Več kot polovica vrednosti investicij (53,5 % vseh BIOS) je bila ustvarjena v kohezijski regiji zahodna Slovenija, kar je za 15 % višja vrednost BIOS kot v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Po vrednosti ustvarjenih investicij je zahodna Slovenija najopazneje presegla vzhodno v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (področje K; 88 % vrednosti vseh BIOS je bilo ustvarjenih v zahodni Sloveniji), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (področji M, N; 82 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (področje J; 72 %).

Večina investicij v osnovnih dejavnostih ustvarjenih v vzhodni Sloveniji
Vzhodna Slovenija je po vrednosti ustvarjenih BIOS presegala zahodno v osnovnih dejavnostih (področja dejavnosti od A do F). Najizraziteje jo je presegla v dejavnostih kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo (področje A; 71 % vrednosti vseh BIOS) ter v skupini dejavnosti rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja (področja B, C, D, E; 56 % vrednosti vseh BIOS).

Objavljamo tudi revidirane podatke o BIOS za leti 2015 in 2014
V današnji objavi podatkov o BIOS objavljamo tudi revidirane podatke za leti 2014 in 2015; ti so posledica redne letne revizije in uskladitve s podatki o investicijah na nacionalni ravni.

Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti, kohezijski regiji, Slovenija, 2016
Bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti, kohezijski regiji, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
20122013201420152016
mio. EUR
Slovenija6.9347.1757.2877.3137.082
Vzhodna Slovenija3.2423.7483.7023.4183.291
Zahodna Slovenija3.6923.4263.5843.8963.792
struktura (%)
Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
Vzhodna Slovenija46,852,250,846,746,5
Zahodna Slovenija53,247,849,253,353,5
na preb. (EUR)
Slovenija3.3713.4843.5343.5453.430
Vzhodna Slovenija2.9503.4183.3843.1283.014
Zahodna Slovenija3.8543.5593.7044.0143.897
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva po dejavnostih, kohezijski regiji, Slovenija
20122013201420152016
Struktura (%)
Vzhodna Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo5,34,45,05,96,7
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
41,148,341,837,739,1
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti26,325,527,728,831,2
F Gradbeništvo2,72,32,43,22,7
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo11,39,29,911,815,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti2,91,52,01,82,8
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti1,40,90,90,80,7
L Poslovanje z nepremičninami14,512,112,213,614,8
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti4,53,22,62,72,2
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo15,217,122,521,514,3
RST Druge storitvene dejavnosti1,10,80,80,91,1
Zahodna Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo1,62,21,92,22,4
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
24,025,123,523,827,1
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti19,219,519,720,022,6
F Gradbeništvo1,51,01,61,52,4
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo13,814,714,916,118,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti5,66,26,46,86,3
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti6,34,04,04,64,6
L Poslovanje z nepremičninami12,812,210,79,611,3
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti8,89,38,38,68,6
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo22,323,727,224,315,8
RST Druge storitvene dejavnosti3,31,71,42,53,1
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.