Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost, Slovenija, 2017

Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov v 2017 za 5,9 odstotka višji kot v 2016

Prihodki od davkov so v 2017 znašali 9.390 mio EUR (5,3 % več kot v 2016), od socialnih prispevkov pa 6.371 mio EUR (6,8 % več kot v 2016).  Od davkov so se najbolj zvišali davki od dohodkov pravnih oseb (za 18,5 %), od kategorij socialnih prispevkov pa socialni prispevki  delodajalcev (za 7,5 %).

  • 25.9.2018
  • |
  • brez statusa

Prihodki države od davka od dohodkov pravnih oseb za 18,5 % višji kot v letu 2016

Prihodki države od davka od dohodkov in premoženja so v letu 2017 znašali skupaj 3.236 milijonov EUR ali 7,1 % več kot v letu 2016. K rasti teh prihodkov so največ prispevali davki od dohodka gospodinjstev (tj. dohodnina), ki so v letu 2017 znašali 2.211 milijonov EUR, kar je 95 milijonov EUR več kot v letu 2016.

V skladu z gospodarsko rastjo in zvišano davčno stopnjo so se najbolj zvišali prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb; ti so bili višji za 18,5 % in so v letu 2017 znašali 764 milijonov EUR, kar je 119 milijonov EUR več kot v letu 2016.

K dvigu državnih prihodkov od socialnih prispevkov so največ prispevala gospodinjstva

Prihodki države od socialnih prispevkov so bili glede na preteklo leto višji za 6,8 % in so znašali 6.371 milijonov EUR. K temu povečanju so največ prispevali prihodki dejanskih socialnih prispevkov gospodinjstev; ti so bili v letu 2017 za 6,4 % višji kot v letu 2016 in so znašali 3.832 milijonov EUR. Ti prispevki so predstavljali 60,1 %, socialni prispevki delodajalcev pa 37,7 % celotnih socialnih prispevkov. Prispevki delodajalcev so se v primerjavi z letom 2016 najbolj zvišali, in sicer za 7,5 % in so znašali 2.408 milijonov EUR.

Delež davčnih prihodkov v bruto domačem proizvodu v primerjavi s sosednjimi državami najnižji

Delež vseh davčnih prihodkov v bruto domačem proizvodu v Sloveniji je v letu 2016 znašal 22,1 % in je bil v primerjavi s sosednjimi državami najnižji. Pod povprečje EU (26,6 %) sta se uvrstili tudi Madžarska s 25,6- in Hrvaška s 26,0- odstotnim deležem državnih prihodkov v bruto domačem proizvodu, nad evropsko povprečje pa Italija z 29,6 % in Avstrija s 27,4- odstotnim deležem.

Prihodki države od dohodnine in davka na dohodke pravnih oseb, mio EUR, Slovenija
Prihodki države od dohodnine in davka na dohodke pravnih oseb, mio EUR, Slovenija
Vir: SURS
Glavne kategorije davkov in socialnih prispevkov po ESR 2010, Slovenija
2011201220132014201520162017
Mio. EUR
Skupaj 113.59613.45213.35713.77214.26414.88815.762
Davčni prihodki8.0727.9497.9708.2878.5408.9219.391
  Davki na proizvodnjo in uvoz5.1755.2205.4225.5845.7295.8886.142
  Davki na dohodke, premoženje, itd.2.8862.7192.5402.6932.8013.0213.236
  Davki na kapital1210810101212
Socialni prispevki5.5245.5035.3875.4855.7245.9676.371
% BDP
Skupaj 136,937,336,936,636,736,936,7
Davčni prihodki21,922,022,022,022,022,121,8
  Davki na proizvodnjo in uvoz14,014,515,014,814,714,614,3
  Davki na dohodke, premoženje, itd.7,87,57,07,27,27,57,5
  Davki na kapital0,00,00,00,00,00,00,0
Socialni prispevki15,015,314,914,614,714,814,8
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.