Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, avgust 2018

V avgustu 2018 izdanih 24 % več dovoljenj za gradnjo stavb kot v juliju, njihova površina bo večja za 9 %

Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo v avgustu 2018 izdanih 26 % gradbenih dovoljenj več, za nestanovanjske stavbe pa 24 % več kot v mesecu pred tem.   

  • 20. 9. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Površina v avgustu načrtovanih stavb večja kot v juliju

V avgustu 2018 je bilo izdanih 644 dovoljenj za gradnjo stavb, kar je 24 % več kot v juliju. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih za 26 % več, za nestanovanjske stavbe pa 24 % več. Celotna površina vseh v avgustu 2018 načrtovanih stavb naj bi merila 150.622 m2, kar je za 9 % več od površine stavb, načrtovanih v juliju 2018. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo večja za 50 %, medtem ko bo površina nestanovanjskih stavb manjša za 18 %. Med stanovanjskimi stavbami bo večja tako površina enostanovanjskih (za 25 %) kot tudi površina  večstanovanjskih stavb (več kot še enkrat večja). V avgustu je bila načrtovana tudi gradnja stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine. Med nestanovanjskimi stavbami bo večja površina trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti ter druge nestanovanjske stavbe, površina vseh preostalih nestanovanjskih stavb pa bo manjša od tiste, ki je bila načrtovana v juliju 2018.

Od vseh v avgustu izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 98 % izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 25 % višje kot v juliju 2018, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila večja za 5 %.

Načrtovanih več stanovanj kot v juliju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v avgustu 2018, je bila predvidena gradnja 395 stanovanj, kar je 59 % več, kot jih je bilo načrtovanih v juliju. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih 251 stanovanj ali 23 % več kot v juliju, v večstanovanjskih stavbah pa je bilo načrtovanih 121 stanovanj, kar je skoraj dvakrat več kot v juliju. V stavbah za posebne družbene skupine je bilo v avgustu načrtovanih 23 oskrbovanih stanovanj, v juliju pa v tovrstnih stavbah ni bilo načrtovanih takih stanovanj.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2018, se bo gradilo 49 % več novih stanovanj kot s tistimi, izdanimi v juliju 2018, njihova površina pa naj bi bila večja za 39 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v savinjski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2018, se bo največ stanovanj gradilo v savinjski statistični regiji, in sicer 101 stanovanje, kar je 26 % vseh načrtovanih (54 stanovanj v večstanovanjskih, preostala pa v enostanovanjskih stavbah). Naslednji po številu načrtovanih stanovanj sta bili osrednjeslovenska statistična regija (68  ali 17 % vseh) in podravska statistična regija (60 ali 15 % vseh). V drugih regijah se bo gradilo manj stanovanj, najmanj v zasavski statistični regiji (4).

Površina stavb, Slovenija, avgust 2016 - avgust 20181)
Površina stavb, Slovenija, avgust 2016 - avgust 2018<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2018 so začasni.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, avgust 2018
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj644150.62239557.823
  stanovanjske stavbe26681.84739557.823
  nestanovanjske stavbe37868.77500
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
VIII 2018
VII 2018
VIII 2018
VIII 2017
VIII 2018
VII 2018
VIII 2018
VIII 2017
Število124,6111,3149,0107,4
Površina105,288,4138,7101,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 19. aprila 2019.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.