Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, julij 2018

Vrednost v juliju opravljenih gradbenih del za 7,0 % višja kot v juniju 2018 in za 26,3 % višja kot v juliju 2017

Vrednost v juliju 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 7,0 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 26,3 % višja od vrednosti del, opravljenih v juliju 2017.

  • 14. 9. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v juliju 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu 

Vrednost v juliju 2018 opravljenih gradbenih del je bila v primerjavi s prejšnjim mesecem, ko smo zaznali znižanje, tokrat ponovno višja, in sicer za 7,0 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja za 14,3 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 4,4 %. 

Vrednost v juliju 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v juliju 2017 

Vrednost v juliju 2018 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 26,3 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 28,5 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 25,5 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v prvih sedmih mesecih leta 2018 višja kot v istem obdobju leta 2017
 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih sedmih mesecih leta 2018, je bila za 18,9 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 21,4 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 17,4 %. 

Vrednost v juliju 2018 opravljenih gradbenih del višja od povprečja za leto 2015


Vrednost v juliju 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 17,2 % višja od povprečja za leto 2015. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila od povprečja za leto 2015 višja za 60,5 %, vrednost teh del na gradbenih inženirskih objektih pa  za 3,4 %.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VII 2018
VI 2018 
VII 2018
VII 2017
I–VII 2018
I–VII 2017
VII 2018
 Ø 2015 
Gradbeništvo107,0126,3118,9117,2
  stavbe114,3128,5121,4160,5
  gradbeni inženirski objekti104,4125,5117,4103,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.