Povprečne mesečne plače, Slovenija, julij 2018

Povprečna plača za julij 2018 nominalno nižja, realno pa višja od plače za junij 2018

Povprečna plača za julij 2018 je v bruto znesku znašala 1.650,84 EUR, v neto znesku pa 1.071,76 EUR; od plače za junij 2018 je bila nominalno nižja za 0,2 %, realno pa višja za 0,7 %.

  • 17.9.2018
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za julij 2018 (nominalno) nekoliko nižja od plače za junij 2018, toda višja od plače za julij 2017
Povprečna plača za julij 2018 je v bruto znesku znašala 1.650,84 EUR, v neto znesku pa 1.071,76 EUR. V primerjavi s povprečno plačo za junij 2018 je bila nominalno nižja za 0,2 %, realno pa višja za 0,7 %. V primerjavi s povprečno plačo za julij 2017 pa je bila višja, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,6 % (realno za 1,7 %), v neto znesku pa nominalno za 3,1 % (realno pa za 1,2 %).

Povprečna plača za julij 2018 nekoliko nižja od plače za junij 2018 le v javnem sektorju
Povprečna neto plača za julij 2018 je bila v zasebnem sektorju približno enaka plači za junij 2018, v javnem sektorju pa se je v primerjavi s plačo za junij 2018 nekoliko znižala (za 0,3 %).

Najvišja povprečna neto plača v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za julij 2018 se je v primerjavi s plačo za junij 2018 najbolj znižala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 10,4 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil). V primerjavi s plačo za julij 2017 pa je bila v vseh dejavnostih višja, razen v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kjer je bila približno enaka.

Povprečna neto plača za julij 2018 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.484,79 EUR); podobno povprečno neto plačo so imeli tudi zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.482,55 EUR).

Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VII 2018Ø I-VII 2018Ø V-VII 2018VII 2018
VI 2018
VII 2018
VII 2017
Ø I-VII 2018
Ø I-VII 2017
EURindeks
Bruto1.650,841.657,191.656,0299,8103,6103,6
Javni sektor1.937,251.930,211.940,3499,6103,7103,5
  od tega sektor država1.930,211.917,841.930,03100,0103,0102,9
Zasebni sektor1.518,081.528,611.523,17100,1104,0104,1
Neto1.071,761.075,571.074,3399,8103,1103,1
Javni sektor1.246,021.242,971.247,0399,7103,2103,0
  od tega sektor država1.244,181.237,641.243,65100,0102,6102,4
Zasebni sektor990,99996,74993,64100,0103,5103,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za julij 2018 bodo objavljeni 25. septembra 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.