Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, julij 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v juliju 2018 povprečno za 0,1 % višje kot v juliju 2017

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juliju 2018 povprečno za 0,1 % višje kot v juliju 2017. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju višje za 0,6 %, cene živali in živalskih proizvodov pa so bile za 0,3 % nižje.

  • 14.9.2018
  • |
  • začasni podatki

Cene žit v povprečju višje kot leto prej

Cene rastlinskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juliju 2018 v povprečju za 0,6 % višje kot v juliju 2017. Cene žit so bile v povprečju višje za 1,6 %. Na zvišanje je vplivala predvsem za 10,3 % višja povprečna cena ječmena; povprečna cena pšenice pa je bila višja za 0,3 %. V povprečju višje kot julija 2017 so bile tudi cene zelenjadnic (za 4,9 %) in vina (za 4,3 %). Cene sadja, krompirja in industrijskih rastlin so bile v povprečju nižje kot v juliju 2017: cene sadja za 6,4 % (predvsem zaradi nižje povprečne cene jabolk), cene krompirja za 1,1 % in cene industrijskih rastlin za 3,4 %.

Povprečna cena mleka nekoliko nižja kot v juliju 2017

Cene živali in živalskih proizvodov so bile v juliju 2018 v povprečju za 0,3 % nižje kot v juliju 2017. Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 0,9 % nižje. Povprečna cena mleka se je znižala za 0,5 %. Nižje so bile tudi cene drugih živalskih proizvodov, razen povprečne cene jajc, ki je bila višja za 2,9 %. Cene živali za zakol so bile v povprečju višje za 0,4 %, in to zaradi višjih cen goveda (v povprečju za 2,7 %). Cene prašičev so bile nižje (v povprečju za 6,7 %), cene perutnine pa se glede na prejšnje leto niso spremenile.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
VII 2018
Ø 2015
VII 2018
VII 2017
KMETIJSTVO SKUPAJ101,36100,1
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic98,05100,3
RASTLINSKI PRIDELKI102,37100,6
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic92,17101,6
Žita 89,99101,6
Industrijske rastline83,6996,6
Zelenjadnice, sadike in cvetje109,71104,9
  zelenjadnice109,69104,9
  sadike in cvetje117,70104,6
Krompir (vključno seme)88,4398,9
Sadjarstvo135,2393,6
Vino107,65104,3
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI100,6699,7
Živali za zakol98,72100,4
Živalski proizvodi102,5699,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.