Transport, Slovenija, julij 2018

V mestnem javnem linijskem prevozu julija 2018 prepeljanih za 20 % več potnikov kot pred enim letom

V mestnem javnem linijskem prevozu je bilo julija 2018 prepeljanih skoraj 3,0 milijone potnikov, kar je za 20 % več kot pred enim letom.

  • 14.9.2018
  • |
  • končni podatki

V mestnem javnem linijskem prevozu prepeljanih za 20 % več potnikov kot pred enim letom, v medkrajevnem in mednarodnem pa za 1 % manj
Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v juliju 2018 prepeljali skoraj 1 milijon potnikov (za 1 % manj kot v juliju 2017). Pri tem so opravili 17,4 milijona potniških kilometrov, kar je za 9 % manj kot v juliju 2017. 
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v juliju 2018 prepeljali skoraj 3,0 milijone potnikov ali za 20 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta.

V letališkem prometu za 1 % več potnikov kot pred enim letom
V juliju 2018 je odpotovalo z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana ali pripotovalo na to letališče 199.100 potnikov, kar je za 1 % več kot v juliju 2017.
Letala največjega slovenskega letalskega prevoznika so v juliju 2018 prepeljala 138.200 potnikov in opravila 148,6 milijona potniških kilometrov. Število prepeljanih potnikov je bilo za 3 % nižje kot v juliju 2017, število opravljenih potniških kilometrov pa enako kot pred enim letom.

V pristaniškem prometu za 18 % manj potnikov kot pred enim letom
V slovenskih pristaniščih so v juliju 2018 našteli več kot 17.300 potnikov, kar je za 18 % manj kot v juliju 2017. Večina teh so bili potniki na ladjah za križarjenje.
V pristanišču Koper je bilo v juliju 2018 pretovorjenega skoraj 2 milijona ton blaga, kar je za 11 % več kot v juliju 2017.

V Sloveniji 12.700 prvič registriranih cestnih motornih vozil
V juliju 2018 je bilo v Sloveniji prvič registriranih skoraj 12.700 cestnih motornih vozil, od tega je bilo skoraj 9.500 osebnih avtomobilov, kar je za 22 % več, kot jih je bilo v juliju 2017.

Med v Sloveniji prvič registriranimi osebnimi avtomobili okoli 6.400 novih 
Po podatkih, iz katerih sta bila izločena vpliv sezone in koledarja, je bilo v juliju 2018 prvič registriranih novih osebnih avtomobilov za 1 % več kot v juniju 2018.
Po podatkih, iz katerih je bil izločen samo vpliv koledarja (vpliv števila delovnih dni, praznikov), pa je bilo število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov v juliju 2018 za 16 % višje kot v juliju 2017.

Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT

Pristaniški blagovni promet po vrstah tovora, Slovenija, julij 2018
Pristaniški blagovni promet po vrstah tovora, Slovenija, julij 2018
Vira: SURS, URSP
Izbrani podatki transporta, Slovenija
VII 2018I–VII 2018VII 2018
VII 2017 
I–VII 2018
I–VII 2017
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)95117.05299,487,1
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)17,4311,290,793,1
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)2.95834.859119,599,2
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)3.58215.88197,897,5
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.6146.994101,2103,3
Prvič registrirana cestna motorna vozila12.69289.564109,293,5
Prvič registrirani osebni avtomobili9.46968.613121,5110,8
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)17.34665.10682,2108,7
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.95313.356111,2101,1
Zračni transport
Potniki v zračnem prevozu (1.000)138,2714,597,2106,1
Potniški km v zračnem prevozu (mio.)148,6701,1100,4108,1
Promet potnikov na letališčih (1.000)199,11.029100,5111,8
Promet blaga na letališčih (1.000 t)1,17110,9107,3
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.

Podatki o pristaniškem prometu za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 6 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.