Odkup lesa, Slovenija, julij 2018

Vrednost odkupa okroglega lesa v juliju 2018 za 16 % nižja kot v juliju 2017

V juliju 2018 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,3 milijona EUR; to je za okoli 18 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za 16 % manj od vrednosti odkupa v juliju 2017.

  • 14.9.2018
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v juliju 2018 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu

V juliju 2018 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,3 milijona EUR, to je za okoli 18 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu (manjša je bila tudi količina odkupljenega lesa). Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila nižja za okoli 20 %, vrednost odkupa lesa za celulozo in plošče za skoraj 16 % in vrednost odkupa drugega industrijskega lesa za okoli 4 %. Vrednost odkupa lesa za kurjavo je bila višja za skoraj 20 %.

Vrednost v juliju 2018 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja kot pred enim letom 

Vrednost v juliju 2018 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za 16 % nižja od vrednosti odkupa v juliju 2017 (predvsem zato, ker je bila količina odkupljenega lesa manjša). Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila nižja za skoraj 26 %, vrednost drugega industrijskega lesa pa za približno 1 %. Vrednost odkupa lesa za kurjavo ter lesa za celulozo in plošče je bila višja kot pred enim letom (prvega za 104 % drugega za skoraj 35 %).
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
VII 2018VII 2018
VI 2018
VII 2018
VII 2017
EURindeks
Skupaj4.308.30982,283,8
  hlodi za žago in furnir3.271.37279,774,2
  les za celulozo in plošče719.79584,3134,8
  drug okrogel industrijski les86.61096,498,8
  les za kurjavo230.532119,6204,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.