Indeksi gradbenih stroškov za stanovanja, Slovenija, 2. četrtletje 2018

Gradbeni stroški za nova stanovanja v 2. četrtletju 2018 višji kot v 1. četrtletju 2018

Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 2. četrtletju 2018 višji kot v prejšnjem četrtletju in višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

  • 14.9.2018
  • |
  • končni podatki

Gradbeni stroški za nova stanovanja v 2. četrtletju 2018 višji kot v prejšnjem četrtletju 

Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 2. četrtletju 2018 glede na prejšnje četrtletje višji za 2,1 %, glede na 2. četrtletje 2017 pa so bili višji za 5,9 %. V prvi polovici leta 2018 so bili za 3,5 % višji kot v istem obdobju leta 2017, za 6,4 % pa so bili višji tudi od povprečja za leto 2015. 

Stroški gradbenega materiala višji kot v prejšnjem četrtletju 

Stroški gradbenega materiala so bili glede na prejšnje četrtletje ponovno višji; tokrat za 0,2 %. Glede na 2. četrtletje 2017 so bili višji za 2,2 %, glede na povprečje za leto 2015 pa za 4,4 %. V prvi polovici leta 2018 so bili stroški gradbenega materiala za 2,5 % višji kot v istem obdobju leta 2017. 

Stroški dela v 2. četrtletju 2018 višji kot v prejšnjem četrtletju 

Stroški dela pri gradnji novih stanovanj so se v tem četrtletju glede na prejšnje, ko smo zabeležili znižanje, tokrat ponovno zvišali, in sicer za 4,3 %. Glede na 2. četrtletje 2017 so bili višji za 10,1 %, glede na povprečje za leto 2015 pa za 8,7 % višji. Tudi v prvi polovici leta 2018 so bili višji kot v istem obdobju leta 2017, in sicer za 4,2 %.

Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija (Ø 2015=100)
Vir: SURS
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija
IV–VI 2018
I–III 2018
IV–VI 2018
IV–VI 2017
I–VI 2018
I–VI 2017
IV–VI 2018
Ø 2015
Gradbeni stroški102,1105,9103,5106,4
  stroški materiala100,2102,2102,5104,4
  stroški dela104,3110,1104,2108,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z letom 2018 smo pri izračunu indeksov prešli na novo bazno leto; to je zdaj leto 2015.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.