Računi emisij v zrak, Slovenija, 2016

Za 3,8 % višje emisije ogljikovega dioksida v 2016

Količina emisij CO2 se je v letu 2016 glede na leto 2015 povečala za 3,8 %, količina emisij NOx pa za 4,5 %. Količine emisij trdnih delcev PM10 so se v istem obdobju povečale za 2,8 %.

  • 13.9.2018
  • |
  • brez statusa

Največ emisij CO2 izviralo iz dejavnosti oskrbe z elektriko, plinom in paro

V letu 2016 je nastalo 15,2 milijona ton CO2. V primerjavi z letom prej je v proizvodnih in storitvenih dejavnostih nastalo za 4,2 %, v gospodinjstvih pa za 2,5 % več emisij; skupno to pomeni 3,8 % povečanje glede na leto 2015. Glede na leto 2008 so se količine emisij CO2 znižale za 19,1 %; iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za 21,2 %, iz gospodinjstev pa za 10,0 %.

V 2016 je največ emisij CO2 izviralo iz dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (32,7 %), iz dejavnosti prometa in skladiščenja (26,9 %) in iz gospodinjstev (20,5 %).

Količina emisij NOx v 2016 višja za 4,5 %

Količina emisij NOx se je v 2016 glede na leto prej povečala za 4,5 %, iz 41.200 na 43.000 ton. Največji delež emisij NOx je v 2016 izviral iz dejavnosti prometa in skladiščenja (43,5 %), 14,2 % emisij NOx je izviralo iz dejavnosti kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva, 9,3 % iz dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, 8,0 % iz predelovalnih dejavnosti, 4,7 % pa iz drugih dejavnosti. Iz gospodinjstev je izviralo 20,3 % vseh emisij NOx.

Skoraj tri četrtine emisij trdnih delcev PM10 je v 2016 nastalo v gospodinjstvih

V letu 2016 je nastalo 14.000 ton emisij PM10, kar je za 2,8 % več kot v letu 2015. V predelovalnih dejavnostih je nastalo 9,8 % emisij PM10, v dejavnosti prometa in skladiščenja 7,5 %, v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro 2,6 %, v dejavnosti kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva 5,2 %, v drugih dejavnostih pa 1,8 %.

72,1 % emisij PM10 je izviralo iz gospodinjstev, od tega 90,4 % (ali 65,2 % vseh) iz ogrevanja in hlajenja.

V 2016 najbolj narasle količine emisij PFC

V letu 2016 so se glede na leto 2015 zmanjšale le količine emisij SOx in SF6 (za 11 % oz. 0,3 %). Na drugi strani so se najbolj povišale količine emisij PFC (za 25,7 %) in NOx (za 4,5 %).

Emisije CO2, Slovenija
Emisije CO<sub>2</sub>, Slovenija
Vir: SURS
Emisije NOx po izvoru, Slovenija, 2016
Emisije NO<sub>x</sub> po izvoru, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Emisije v zrak in indeks rasti, Slovenija
20142015 2015
2014
Ggindeks
  CO214.634,115.197,3103,8
  CO2 iz biomase1)2.972,93.044,1102,4
  N2O2,62,7101,9
  CH484,385,8101,8
  HFC2)346,5353,6102,0
  PFC2)15,719,8125,7
  SF62)17,517,499,7
  NOx41,243,0104,5
  SOx5,75,189,0
  NH318,018,3101,9
  NMVOC30,831,2101,1
  CO104,7107,4102,7
  PM1013,614,0102,8
  PM2,511,912,2102,7
1) Podatki za emisije CO2, ki izvirajo iz biomase, se objavljajo ločeno, saj jih mednarodne organizacije ne prištevajo med količine toplogrednih plinov.
2) V ekvivalentih CO2.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.