Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, julij 2018

Vrednost industrijske proizvodnje v juliju 2018 na letni ravni višja za 5,8 %

Vrednosti industrijske proizvodnje, prihodkov in zalog v industriji so se v juliju 2018 zvišale tako na mesečni kot na letni ravni.

  • 10.9.2018
  • |
  • začasni podatki

Vrednost industrijske proizvodnje v juliju 2018 nekoliko višja kot v juniju 2018

Industrijska aktivnost je bila v juliju 2018 na mesečni ravni višja za 0,3 %, na letni ravni pa za 5,8 %. V predelovalnih dejavnostih se je industrijska aktivnost na mesečni ravni prav tako zvišala za 0,3 %, v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro se je zvišala za 0,1 %, v rudarstvu pa je za 3,0 % upadla.

V prvih sedmih mesecih leta 2018 se je industrijska aktivnost glede na isto obdobje lanskega leta zvišala za 7,3 %; glede na tehnološko zahtevnost se je najbolj zvišala proizvodnja srednje visoko tehnološko zahtevnih proizvodov (za 10,4 %).

Gibanje vrednosti prihodka in zalog v juliju 2018 podobno gibanju vrednosti industrijske proizvodnje

Prihodek od prodaje v industriji je bil v juliju 2018 za 0,8 % višji kot v juniju 2018 in za 4,9 % višji kot v juliju 2017.

Na letni ravni se z vidika namenskih skupin še naprej najbolj krepijo prihodki v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo; ti so bili v juliju 2018 višji za 7,3 %. V daljšem obdobju pa so najbolj narasli prihodki v proizvodnji izdelkov za investicije; od povprečja v letu 2015 so bili višji za 45,6 %.

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v juliju 2018 v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišala za 0,7 %, v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta pa za 9,2 %.


Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za julij 2018 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 13. septembra 2018.

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VII 2018
VI 2018 
VII 2018
VII 2017
I–VII 2018
I–VII 2017
VII 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,3105,8107,3122,3
B Rudarstvo97,095,396,7109,2
C Predelovalne dejavnosti100,3106,5108,0125,0
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro100,1101,5102,698,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,2107,1105,4117,3
  AE Energenti99,3100,2100,698,9
  AI Surovine99,8108,4106,5121,5
B Proizvodi za investicije104,5107,9115,8151,0
C Proizvodi za široko porabo99,5102,1103,6111,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,4101,1106,3131,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,4102,2102,9106,3
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi97,1102,1105,2118,5
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,2107,1110,4129,7
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi99,7107,3107,8130,9
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,4107,1106,2112,6
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VII 2018
VI 2018 
VII 2018
VII 2017
I–VII 2018
I–VII 2017
VII 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,8104,9108,2123,0
B Rudarstvo103,696,595,5102,3
C Predelovalne dejavnosti102,0104,8107,4122,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,7107,3105,3120,3
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,9107,7105,7121,1
B Proizvodi za investicije103,0103,6116,9145,6
C Proizvodi za široko porabo101,1102,2103,9110,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,1102,3103,5116,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,3101,3103,5107,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
VII 2018
VI 2018 
VII 2018
VII 2017
I–VII 2018
I–VII 2017
VII 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,7109,2108,2122,7
B Rudarstvo118,8125,968,4162,3
C Predelovalne dejavnosti100,5109,2108,4122,6
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,2110,8108,7119,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,9110,6109,0119,4
B Proizvodi za investicije103,4109,4107,8131,4
C Proizvodi za široko porabo99,9106,7108,0123,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,0111,9115,0113,3
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,1105,3107,2123,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni najkasneje 9. avgusta 2019.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.