Indeks stroškov dela, Slovenija, 2. četrtletje 2018

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 2. četrtletju 2018 za 3,5 % višji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2018 za 3,5 % višji kot v drugem četrtletju 2017.

  • 6. 9. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro za 3,5 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2018 po začasnih podatkih povprečno za 3,5 % višji kot v drugem četrtletju 2017, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 3,8 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v drugem četrtletju 2018 glede na drugo četrtletje 2017 najizraziteje znižali v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (za 4,3 %) in v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 4,0 %), najizraziteje zvišali pa v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 12,0 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 10,3 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v prvem četrtletju 2018 za 2,5 % višji kot pred enim letom
Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 31. 8. 2018) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v prvem četrtletju 2018 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v prvem četrtletju 2017 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le na Portugalskem (za 0,4 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 12,9 %) in v Latviji (za 10,7 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 2,5 %; v Sloveniji so bili višji za 5,1 %.

Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Vir: SURS
Indeks stroškov dela, Slovenija
201620172018
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III100,7102,7104,8
IV–VI101,5105,3103,5
VII–IX103,7106,9
X–XII106,2105,3
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja kot tudi izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2020.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.