Invalidska podjetja, Slovenija, 2017

Število zaposlenih v invalidskih podjetjih konec leta 2017 višje kot pred enim letom

Najvišja povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih v 2017, imeli so jo v obalno-kraški statistični regiji, je bila  za 11,1 % višja od povprečne mesečne bruto plače zaposlenih pri vseh pravnih osebah v Sloveniji.

  • 12.9.2018
  • |
  • končni podatki

Konec leta 2017 je bilo število registriranih invalidskih podjetij nižje kot pred enim letom

V Registru invalidskih podjetij je bilo konec leta 2017 registriranih 141 invalidskih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo ali tri manj kot pred enim letom; od tega jih je 129 delovalo v zasebnem, 12 pa v javnem sektorju. Največ invalidskih podjetij se je tudi v 2017 ukvarjalo s predelovalnimi dejavnostmi (50,4 %). Med podjetji v naslednjih dejavnostih ni bilo invalidskih podjetij: rudarstvo, oskrba z električno energijo, plinom in paro, oskrba z vodo, ravnanju z odplakami in odpadki, saniranje okolja, finančne in zavarovalniške dejavnosti, dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti.

Z vidika velikosti invalidskih podjetij po številu zaposlenih je bilo konec leta 2017 majhnih invalidskih podjetij nekaj več kot pred enim letom (za 5 %), mikro- in srednje velikih podjetij je nekaj manj, velikih pa je enako število. 

Število zaposlenih v invalidskih podjetjih konec 2017 za 2 % višje kot pred enim letom

Konec leta 2017 je bilo v 141 invalidskih podjetjih v Sloveniji zaposlenih 11.517 oseb, kar je 2 % več kot konec leta 2016. Številčno razmerje med v teh podjetjih zaposlenimi moškimi in ženskami se v primerjavi s preteklimi leti ni spremenilo; moških je bilo 56 %, žensk pa 44 %. Četrtino teh oseb so v 2017 zaposlovala invalidska podjetja v javnem sektorju,  tri četrtine pa invalidska podjetja v zasebnem sektorju. V prvih se je število zaposlenih v primerjavi s preteklim letom znižalo za 4 %, v drugih pa se je za 4 % zvišalo. Številčno razmerje med v invalidskih podjetjih zaposlenimi moškimi in ženskami je bilo v zasebnem sektorju 51 % : 49 %, v javnem sektorju pa 74 % : 26 %.

Izobrazbena sestava zaposlenih se z leti počasi spreminja tudi v invalidskih podjetjih. Tudi konec leta 2017 so sestavljali največjo skupino zaposleni s srednješolsko izobrazbo; teh je bilo 60,5 %; 25,4 % jih je imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 14,1 % pa višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.

V invalidskih podjetjih zaposleni invalidi so približno polovica zaposlenih v teh podjetjih

Od zaposlenih v invalidskih podjetjih je vseskozi približno polovica invalidov (konec leta 2017 jih je bilo 51 %), in sicer tako v javnem (52 %) kot tudi v zasebnem sektorju (51 %).

Med vsemi delovno aktivnimi osebami v Sloveniji je bilo konec leta 2017 invalidov 33.290, kar je bilo 3,4 % več kot  konec leta 2016. Invalidska podjetja so zaposlovala 17,6 % vseh invalidov ali 5.861; od tega je bilo moških  52 %, žensk pa 48 %. Izobrazbena sestava v invalidskih podjetjih zaposlenih invalidov je bila še manj ugodna kot izobrazbena sestava vseh delovno aktivnih v invalidskih podjetjih; višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo le 5,0 % teh oseb; 60,6 % je bilo srednješolsko izobraženih, 34,4 % pa jih je imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj.

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih najvišja v obalno-kraški statistični regiji

Povprečna mesečna plača zaposlenih v invalidskih podjetjih za leto 2017 je v bruto znesku znašala 1.245,47 EUR; od povprečne mesečne bruto plače v letu 2016 je bila višja, nominalno za 2,3 %, realno pa za 0,9 %. V neto znesku je znašala povprečno 840,04 EUR; to je nominalno za 2,8 %, realno pa za 1,4 % več kot v letu 2016.  

Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za 2017 so imeli zaposleni v invalidskih podjetjih v obalno-kraški statistični regiji; bila je za 11,1 % višja od povprečne mesečne bruto plače zaposlenih pri pravnih osebah v Sloveniji; ta je znašala 1.626,95 EUR. V invalidskih podjetjih v vseh preostalih statističnih regijah je bila nižja od slovenskega povprečja.

Povprečna mesečna plača v invalidskih podjetjih po statističnih regijah, Slovenija, 2017
Povprečna mesečna plača v invalidskih podjetjih po statističnih regijah, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Zaposlene osebe v invalidskih podjetjih po doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, 31. 12. 2017
Vsi zaposleniInvalidi
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Skupaj11.5176.4705.0475.8613.4082.453
Osnovnošolska ali manj2.9261.3221.6042.0189731.045
Srednješolska6.9624.3402.6223.5512.2791.272
Višješolska, visokošolska1.629808821292156136
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.