Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, avgust 2018

Letna rast cen v avgustu 2018 1,8-odstotna, mesečna rast cen pa 0,1-odstotna

Na letni ravni so se cene življenjskih potrebščin avgusta 2018 v povprečju zvišale za 1,8 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. K letni inflaciji so največ prispevali dražji naftni derivati.

  • 31.8.2018
  • |
  • končni podatki

Cene v avgustu 2018 v povprečju višje kot v avgustu 2017

V avgustu 2018 smo imeli na letni ravni 1,8-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 1,2-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,5-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,1-odstotna).

Cene blaga so se v enem letu v povprečju zvišale za 1,6 %, cene storitev pa za 2,2 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale (za 3,1 %), cene trajnega blaga in cene poltrajnega blaga pa so se znižale (za 2,7 % oz. za 0,5 %).

V avgustu 2018 so k letni inflaciji prispevali največ, 0,6 odstotne točke, dražji naftni derivati (tekoča goriva so se podražila za 23,3 %, dizelsko gorivo za 11,0 %, bencin pa za 8,7 %). 0,2 odstotne točke so prispevale višje cene mesa (za 5,1 %).

Letno inflacijo so najbolj ublažile, za 0,2 odstotne točke, nižje cene avtomobilov. Ti so bili v povprečju cenejši za 4,0 %.

 

Tudi na mesečni ravni cene v povprečju višje

Cene življenjskih potrebščin so bile v avgustu 2018 na mesečni ravni v povprečju višje za 0,1 %.

K mesečni rasti cen so za 0,1 odstotne točke prispevale višje cene počitniških paketov (za 2,2 %).

Bistvenih pocenitev, ki bi blažile mesečno inflacijo, pa v avgustu ni bilo.

 

 Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v avgustu 2018 2,0-odstotna (v avgustu 2017 je bila 1,4-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,2-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,0-odstotna. 

Blago se je v avgustu 2018 na letni ravni podražilo za 1,7 %, storitve pa za 2,5 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,3 %, trajno in poltrajno blago pa sta se pocenili za 3,0 % oz. 0,1 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juliju 2018 v državah članicah EMU 2,1-odstotna (v juniju 2018 je bila 2,0-odstotna). V državah članicah EU je bila 2,2-odstotna (v juniju 2018 je bila 2,1-odstotna). Najnižja je bila v Grčiji (0,8-odstotna), najvišja pa v Romuniji (4,3-odstotna); v Sloveniji je bila 2,1-odstotna.

 

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VIII 18
VIII 17
VIII 18
VII 18 
VIII 18 
XII 17
I–VIII 18
I–VIII 17
VIII 18–IX 17
VIII 17–IX 16
VIII 18
Ø 15 
Skupaj101,8100,1101,2101,7101,5103,20
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,8100,0101,5103,1102,8105,64
02 Alkoholne pijače in tobak100,999,8100,9102,2102,4104,31
03 Oblačila in obutev98,9100,086,799,099,389,97
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo103,8100,1101,8103,4103,2105,17
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,399,698,8100,7100,599,75
06 Zdravstvo101,5100,0100,9101,4101,0102,33
07 Prevoz101,999,8101,1100,7100,899,77
08 Komunikacije100,8100,6102,599,699,1104,66
09 Rekreacija in kultura101,0100,7110,0100,8100,7108,65
10 Izobraževanje104,4100,0100,8104,1103,7104,96
11 Restavracije in hoteli102,5100,5104,8102,5102,2108,16
12 Raznovrstno blago in storitve101,699,9101,4101,8101,6104,65
  Blago101,6100,099,1101,5101,4100,77
  Storitve102,2100,3105,5102,0101,8108,42
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VIII 18
VIII 17
VIII 18
VII 18 
VIII 18 
XII 17
I–VIII 18
I–VIII 17
VIII 18–IX 17
VIII 17–IX 16
VIII 181)
Ø 15 
Skupaj2,00,01,11,91,8103,29
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,5-0,11,53,02,8105,26
02 Alkoholne pijače in tobak0,7-0,20,72,02,4104,15
03 Oblačila in obutev-1,30,3-14,5-1,0-0,888,64
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo4,50,12,33,93,7105,90
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,0-0,3-0,9-0,1-0,398,60
06 Zdravstvo2,2-0,21,62,11,4102,92
07 Prevoz2,9-0,31,61,61,5101,22
08 Komunikacije1,30,22,70,3-0,2105,14
09 Rekreacija in kultura0,90,56,91,31,4107,24
10 Izobraževanje4,00,00,83,63,3104,66
11 Restavracije in hoteli2,70,44,32,82,3107,83
12 Raznovrstno blago in storitve1,2-0,10,91,31,2104,44
  Blago1,70,0-0,81,61,6100,64
  Storitve2,50,14,22,32,1107,95
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.