Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 2. četrtletje 2018

Stopnja anketne brezposelnosti v drugem četrtletju 2018 nižja kot v prvem, 5,2-odstotna

V 2. četrtletju 2018 je bilo anketno brezposelnih 54.000 oseb, to je za 11,6 % manj kot v prejšnjem četrtletju in za 18,1 % manj kot v 2. četrtletju 2017. Število delovno aktivnih se je v primerjavi z 2. četrtletjem 2017 povečalo za 3,0 %.

  • 31.8.2018
  • |
  • končni podatki

V 2. četrtletju 2018 med prebivalci Slovenije 984.000 delovno aktivnih

To je 20.000 (ali za 2,1 %) več kot v prejšnjem četrtletju in 29.000 (ali za 3,0 %) več kot v 2. četrtletju 2017. Tudi v tem četrtletju je bilo število delovno aktivnih moških višje od števila delovno aktivnih žensk; prvih je bilo 532.000, drugih 452.000.

Številčno se povečujejo vse tri skupine, ki sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo – zaposleni, samozaposleni in pomagajoči družinski člani. Prvih je bilo v 2. četrtletju 830.000, drugih 123.000 in tretjih 32.000. Zaposlenih je bilo 16.000 več, samozaposlenih 9.000 več in pomagajočih družinskih članov 4.000 več kot v 2. četrtletju 2017. Število samozaposlenih je po štirih letih ponovno preseglo 120.000. Število delovno aktivnih moških je prav tako kot v prejšnjem četrtletju še vedno višje od števila delovno aktivnih žensk predvsem zaradi večjega števila samozaposlenih moških. Samozaposlenih moških je bilo namreč v 2. četrtletju 2018 84.000, samozaposlenih žensk pa 38.000.

Zaposlenih v delovnem razmerju za nedoločen čas je bilo v 2. četrtletju 2018 693.000, zaposlenih v delovnem razmerju za določen čas pa 95.000. Delež prvih (za nedoločen čas) je bil največji med osebami v starostni skupini 50 ali več let (bilo jih je 94,4 %), delež drugih (za določen čas) pa med mladimi, starimi od 15 do 29 let (bilo jih je 32,2 %).Anketno brezposelnih za 11,6 % manj kot v 1. četrtletju 2018

Anketno brezposelnih oseb je bilo v 2. četrtletju 2018 54.000; spola sta bila številčno izenačena: obojih, moških in žensk, je bilo 27.000. Oseb, ki so bile brezposelne manj kot 12 mesecev, je bilo 52,6 % (28.000), dolgotrajno brezposelnih pa 47,4 % (26.000). Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se od 1. četrtletja 2017 znižuje; takrat je bila 3,7-odstotna. V 2. četrtletju 2017 je bila 3,6-, v 1. četrtletju 2018 2,8- in v 2. četrtletju 2018 2,5-odstotna.


Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija (število v 1.000)
IV–VI 2017IV–VI 2018
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
Prebivalci – skupaj2.0661.0251.0412.0671.0271.040
Aktivni1.0215484731.038559479
   Delovno aktivni955517438984532452
   …Zaposleni813428385830435395
   …Samozaposleni11476371238438
   …Pomagajoči družinski člani281316321319
   Brezposelni663036542727
Neaktivni736319418718308410
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.