Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 2. četrtletje 2018

Stopnja anketne brezposelnosti v drugem četrtletju 2018 nižja kot v prvem, 5,2-odstotna

V 2. četrtletju 2018 je bilo anketno brezposelnih 54.000 oseb, to je za 11,6 % manj kot v prejšnjem četrtletju in za 18,1 % manj kot v 2. četrtletju 2017. Število delovno aktivnih se je v primerjavi z 2. četrtletjem 2017 povečalo za 3,0 %.

  • 31.8.2018
  • |
  • končni podatki

V 2. četrtletju 2018 med prebivalci Slovenije 984.000 delovno aktivnih

To je 20.000 (ali za 2,1 %) več kot v prejšnjem četrtletju in 29.000 (ali za 3,0 %) več kot v 2. četrtletju 2017. Tudi v tem četrtletju je bilo število delovno aktivnih moških višje od števila delovno aktivnih žensk; prvih je bilo 532.000, drugih 452.000.

Številčno se povečujejo vse tri skupine, ki sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo – zaposleni, samozaposleni in pomagajoči družinski člani. Prvih je bilo v 2. četrtletju 830.000, drugih 123.000 in tretjih 32.000. Zaposlenih je bilo 16.000 več, samozaposlenih 9.000 več in pomagajočih družinskih članov 4.000 več kot v 2. četrtletju 2017. Število samozaposlenih je po štirih letih ponovno preseglo 120.000. Število delovno aktivnih moških je prav tako kot v prejšnjem četrtletju še vedno višje od števila delovno aktivnih žensk predvsem zaradi večjega števila samozaposlenih moških. Samozaposlenih moških je bilo namreč v 2. četrtletju 2018 84.000, samozaposlenih žensk pa 38.000.

Zaposlenih v delovnem razmerju za nedoločen čas je bilo v 2. četrtletju 2018 693.000, zaposlenih v delovnem razmerju za določen čas pa 95.000. Delež prvih (za nedoločen čas) je bil največji med osebami v starostni skupini 50 ali več let (bilo jih je 94,4 %), delež drugih (za določen čas) pa med mladimi, starimi od 15 do 29 let (bilo jih je 32,2 %).Anketno brezposelnih za 11,6 % manj kot v 1. četrtletju 2018

Anketno brezposelnih oseb je bilo v 2. četrtletju 2018 54.000; spola sta bila številčno izenačena: obojih, moških in žensk, je bilo 27.000. Oseb, ki so bile brezposelne manj kot 12 mesecev, je bilo 52,6 % (28.000), dolgotrajno brezposelnih pa 47,4 % (26.000). Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se od 1. četrtletja 2017 znižuje; takrat je bila 3,7-odstotna. V 2. četrtletju 2017 je bila 3,6-, v 1. četrtletju 2018 2,8- in v 2. četrtletju 2018 2,5-odstotna.


Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija (število v 1.000)
IV–VI 2017IV–VI 2018
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
Prebivalci – skupaj2.0661.0251.0412.0671.0271.040
Aktivni1.0215484731.038559479
   Delovno aktivni955517438984532452
   …Zaposleni813428385830435395
   …Samozaposleni11476371238438
   …Pomagajoči družinski člani281316321319
   Brezposelni663036542727
Neaktivni736319418718308410
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.