Povprečne mesečne plače pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 2. četrtletje 2018

Povprečna mesečna plača nominalno višja, realno pa nižja od plače za 1. četrtletje 2018

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2018 je znašala 976,23 EUR; od plače za prejšnje četrtletje je bila nominalno višja za 0,9 %, realno pa nižja za 1,1 %.

  • 5. 9. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah nominalno višja od plače za 1. četrtletje 2018 in od plače za 2. četrtletje 2017
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2018 je znašala 976,23 EUR in je bila nominalno za 0,9 % višja, realno pa za 1,1 % nižja od bruto plače za 1. četrtletje 2018. Povprečna mesečna neto plača teh zaposlenih za 2. četrtletje 2018 je znašala 682,45 EUR; od neto plače za 1. četrtletje 2018 je bila nominalno višja za 0,8 %, realno pa nižja za 1,2 %.

Povprečna mesečna plača za 2. četrtletje 2018 je bila v primerjavi s plačo za 2. četrtletje 2017 višja, in sicer v neto znesku nominalno za 4,2 %, realno pa za 2,3 %.

Povprečna mesečna neto plača najvišja v dejavnosti rudarstvo
Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za 2. četrtletje 2018 so med zaposlenimi pri registriranih fizičnih osebah imeli zaposleni v dejavnosti rudarstvo (889,92 EUR). 

Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2018 se je v primerjavi z neto plačo za 1. četrtletje 2018 najizraziteje zvišala v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 4,9 %), sledilo ji je zvišanje neto plač v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 4,2 %) in v dejavnosti izobraževanje (za 4,1 %). Izraziteje znižala pa se je v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 3,4 %). V primerjavi s plačo za 2. četrtletje 2017 pa se je povprečna mesečna neto plača najbolj zvišala v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 7,1 %).

Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
Ø IV–VI 2018Ø IV–VI 2018
Ø I–III 2018
Ø IV–VI 2018
Ø IV–VI 2017
EURnominalni indeksrealni indeksnominalni indeksrealni indeks
Bruto976,23100,998,9104,7102,7
Neto682,45100,898,8104,2102,3
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
EURindeksEURindeks
IV 2018966,5199,9104,4676,9899,9103,9
V 2018985,61102,0105,0687,66101,6104,3
VI 2018976,4899,1104,8682,6799,3104,3
Vir: SURS
Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
indeks
IV 201899,2102,999,2102,4
V 2018100,8102,9100,4102,3
VI 201899,1102,699,3102,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.