Gospodarska klima, Slovenija, avgust 2018

Gospodarsko razpoloženje se avgusta 2018 na mesečni ravni ni spremenilo

Vrednost kazalnika gospodarske klime se v avgustu 2018 na mesečni ravni ni spremenila, od vrednosti v lanskem avgustu pa je bila nižja za 1,1 odstotne točke. Gospodarsko razpoloženje ostaja precej nad dolgoletnim povprečjem (za 11,8 odstotne točke).

  • 27. 8. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni nespremenjena

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila avgusta 2018 (10,5 odstotne točke) enaka kot julija 2018, od dolgoletnega povprečja pa je bila višja za 11,8 odstotne točke.

Kazalnika zaupanja v predelovalnih in storitvenih dejavnostih sta pozitivno vplivala na mesečno spremembo (za 0,4 in 0,1 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov pa je vplival negativno (za 0,4 odstotne točke). Kazalnika zaupanja v trgovini na drobno in v gradbeništvu nista imela vpliva na spremembo gospodarske klime.

Gospodarska klima nižja na letni ravni

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila avgusta 2018 za 1,1 odstotne točke nižja kot avgusta 2017.

Na poslabšanje tega kazalnika na letni ravni sta vplivala predvsem kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke). Manjši negativen vpliv sta imela tudi kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih in med potrošniki (vsak za 0,1 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa je na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplival pozitivno (za 0,2 odstotne točke).
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–avgust 2018
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–avgust 2018
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, avgust 2018
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, avgust 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.