Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, julij 2018

V juliju 2018 izdanih 9 % gradbenih dovoljenj za stavbe manj kot v juniju in v njih načrtovanih 4 % manj stanovanj

Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo v juliju 2018 izdanih 9 % manj dovoljenj, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa 10 % manj kot v prejšnjem mesecu.

  • 20. 8. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Skupna površina v juliju načrtovanih stavb večja kot v juniju

Celotna površina vseh v juliju načrtovanih stavb naj bi merila nekaj več kot 138.000 m2, kar je za 2 % več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju 2018; površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila manjša za 2 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa je bila večja za 5 %.
 
97 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 3 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 10 % nižje kot v juniju, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila manjša za 1 %.  
 
Načrtovanih manj stanovanj kot v juniju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v juliju 2018, je bila predvidena gradnja 248 stanovanj, kar je za 4 % manj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v juniju 2018. Skoraj vsa stanovanja so bila načrtovana v stanovanjskih stavbah, le eno je bilo načrtovano v nestanovanjski stavbi. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih za 7 % manj stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa za 10 % več stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih v juniju. 
 
Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2018, se bo predvidoma gradilo 4 % manj novih stanovanj kot s tistimi, izdanimi v juniju 2018, njihova površina pa bo ostala približno enaka kot v prejšnjem mesecu. 
 
Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji
 
Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2018, se bo največ stanovanj gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 53 stanovanj (21 % vseh načrtovanih). Tej regiji sledita jugovzhodna Slovenija s 36 stanovanji (15 % vseh) in podravska regija z 32 načrtovanimi stanovanji (13 % vseh).V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v koroški in obalno-kraški statistični regiji (v vsaki 3 stanovanja).

Površina stavb, Slovenija, julij 2016 - julij 20181)
Površina stavb, Slovenija, julij 2016 - julij 2018<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2018 so začasni.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, julij 2018
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj518138.46124837.842
  stanovanjske stavbe21254.75424737.693
  nestanovanjske stavbe30683.7071149
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
VII 2018
VI 2018
VII 2018
VII 2017
VII 2018
VI 2018
VII 2018
VII 2017
Število89,790,396,195,7
Površina99,092,3100,396,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 19. aprila 2019.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.