Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, junij 2018

Vrednost v juniju 2018 opravljenih gradbenih del za 5,0 % nižja kot v maju 2018 in za 8,0 % višja kot v juniju 2017

Vrednost v juniju 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 5,0 % nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 8,0 % višja od vrednosti del, opravljenih v juniju 2017.

  • 14. 8. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v juniju 2018 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v juniju 2018 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v maju 2018, in sicer za 5,0 %. Vrednost opravljenih gradbenih del se je tako v primerjavi s prejšnjim mesecem po zvišanjih v zadnjih dveh zaporednih mesecih tokrat znižala. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila nižja za 12,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 2,0 %.

Vrednost v juniju 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v juniju 2017 

Vrednost v juniju 2018 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 8,0 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 6,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 9,5 %.

Vrednost opravljenih gradbenih del v prvi polovici leta 2018 višja kot lani v istem obdobju 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvi polovici leta 2018, je bila za 17,3 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 19,9 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 15,7 %.

Vrednost v juniju 2018 opravljenih gradbenih del višja od povprečja za leto 2015 

Vrednost v juniju 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 8,8 % višja od povprečja za leto 2015. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila od povprečja za leto 2015 višja za 38,8 %, vrednost teh del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila nižja za 1,3 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VI 2018
V 2018 
VI 2018
VI 2017
I–VI 2018
I–VI 2017
VI 2018
 Ø 2015 
Gradbeništvo95,0108,0117,3108,8
  stavbe87,2106,0119,9138,8
  gradbeni inženirski objekti98,0109,5115,798,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.