Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Povprečne mesečne plače, Slovenija, junij 2018

Povprečna bruto plača za junij 2018 za 0,6 % nižja od bruto plače za maj 2018

Povprečna bruto plača za junij 2018 je znašala 1.654,00 EUR; od plače za maj 2018 je bila nominalno in realno nižja za 0,6 %. Povprečna mesečna bruto plača za prvo polletje 2018 pa se je v primerjavi s plačo za prvo polletje 2017 realno zvišala za 2,0 %.

  • 16.8.2018
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za junij 2018 nižja od plače za prejšnji mesec
Povprečna bruto plača za junij 2018 je znašala 1.654,00 EUR; v primerjavi z bruto plačo za maj 2018 je bila nominalno in realno nižja za 0,6 %. Povprečna neto plača za junij 2018 je znašala 1.073,47 EUR in je bila za 0,4 % nižja od neto plače za maj 2018.

Povprečna mesečna bruto plača za prvo polletje 2018 pa se je glede na plačo za prvo polletje 2017 zvišala, nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,0 %.

Povprečna plača za junij 2018 v zasebnem sektorju nižja, v javnem sektorju pa višja od plače za maj 2018
Povprečna neto plača za junij 2018 je bila v zasebnem sektorju za 0,8 % nižja, v javnem sektorju pa za 0,3 % višja od plače za maj 2018.

Povprečna mesečna neto plača za prvo polletje 2018 se je glede na plačo za isto obdobje 2017 zvišala v obeh sektorjih, in sicer v zasebnem sektorju za 3,6 %, v javnem sektorju pa za 3,0 %.

Povprečna plača za junij 2018 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
V povprečju najvišjo neto plačo za junij 2018 so imeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.657,25 EUR); v tej dejavnosti je bilo tudi najbolj opazno zvišanje povprečne neto plače glede na plačo za prejšnji mesec (za 8,2 %).

Povprečna mesečna neto plača za prvo polletje 2018 je bila v primerjavi s povprečno mesečno neto plačo za isto obdobje 2017 višja v vseh dejavnostih; najbolj se je zvišala v dejavnosti rudarstvo (za 8,6 %), najmanj pa v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 0,6 %).

Zvišanje povprečne mesečne plače za prvo polletje 2018 glede na plačo za isto obdobje 2017 najopaznejše v pomurski statistični regiji
Povprečna mesečna neto plača za prvo polletje 2018 se je v primerjavi s plačo za isto obdobje 2017 zvišala v vseh statističnih regijah; najbolj v pomurski statistični regiji (za 4,1 %), najmanj pa v obalno-kraški statistični regiji (za 2,4 %).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, junij 2018
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, junij 2018
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VI 2018Ø I-VI 2018Ø IV-VI 2018VI 2018
V 2018
VI 2018
VI 2017
Ø I-VI 2018
Ø I-VI 2017
EURindeks
Bruto1.654,001.658,261.660,4799,4103,2103,6
Javni sektor1.945,781.929,041.941,22100,4104,2103,5
  od tega sektor država1.930,151.915,791.926,94100,0102,9102,8
Zasebni sektor1.517,211.530,401.528,7598,9103,1104,2
Neto1.073,471.076,221.076,7299,6102,7103,1
Javni sektor1.249,621.242,461.248,17100,3103,4103,0
  od tega sektor država1.244,461.236,551.242,14100,2102,4102,4
Zasebni sektor990,89997,72996,2999,2102,7103,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za junij 2018 bodo objavljeni 27. avgusta 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.